De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (m/v/x) voor bepaalde duur voor een voltijds

Projectcoördinator lerende netwerken lerarenopleidingen

De VLHORA (zie www.vlhora.be) zoekt een projectcoördinator voor het project lerende netwerken lerarenopleidingen.

Functie-inhoud

De Vlaamse regering zal voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019 een beheersovereenkomst met de VLHORA afsluiten om de lerarenopleidingen aan de hogescholen in Vlaanderen te ondersteunen bij hun inhoudelijke verdieping in de volgende thema’s:

 • Diversiteit als troef!, toenemende diversiteit (zeker in de grootstedelijke context);
 • Accent op taal, taalverwerving met onder meer NT2 en CLIL;
 • Sterk in de klas, didactische vaardigheden zoals klasmanagement en praxisonderzoek;
 • Liefde voor het vak, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis.

Aan deze thema’s zal met verantwoordelijken en experten in de lerarenopleiding gewerkt worden aan de hand van diverse methodieken zoals een geïmplementeerd professionaliseringstraject, peer learning activiteiten, pilots en projecten.

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de voortgang van de volledige projectportfolio. Hij/zij organiseert de nodige vergaderingen en kennisontwikkelingsactiviteiten (bijvoorbeeld peer learning activiteiten, studiedagen, …) en staat in voor de verslaggeving en de opvolging van de verschillende trajecten. Hij/zij is aanspreekpunt voor de VLHORA, de Vlaamse overheid en opleidingsverantwoordelijken en experten aan de hogescholen en werkt samen met de VLHORA- werkgroepen lerarenopleiding en kunsten die onder het voorzitterschap werken van een algemeen directeur van een hogeschool.

De projectcoördinator zorgt tevens voor de administratieve en budgettaire opvolging van de volledige projectportfolio en rapporteert aan de secretaris-generaal van de VLHORA.

Profiel van de kandidaat

De projectcoördinator:

 • heeft minimaal vijf jaar werkervaring in of met betrekking tot de lerarenopleidingen;
 • is dynamisch in het vormgeven van netwerken en professionele relaties;
 • kan enthousiast diverse werkzaamheden aansturen en tegelijkertijd toezien op het naleven van de gemaakte afspraken die binnen/met de hogescholen worden opgenomen in het kader van een overeenkomst;
 • heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • werkt zelfstandig;
 • is competent in stakeholdersmanagement;
 • ontplooit zich ook graag in teamverband;
 • kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat (ook cijfermatig) rapporteren;
 • is administratief en financieel sterk in het opvolgen van projecten;
 • kan efficiënt werken met MS-Office en met Excel.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar). De toepasselijke salarisschaal is A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht of salarisschaal 502 of A21 (indien via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool of een universiteit).

De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht). Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor het openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op woensdag 24 oktober 2018 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be)


uitschrijven