De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (M/V/X) voor onbepaalde duur voor een voltijds

beleidsadviseur gezondheidszorg en levenslang leren

De beleidsmedewerker maakt deel uit van het beleidsteam van de VLHORA (zie www.vlhora.be) en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA.

De beleidsmedewerker werkt specifiek aan de volgende beleidsdomeinen van het hoger onderwijs:

  • beleidsproblematieken betreffende het studiegebied gezondheidszorg (waaronder de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, logopedie…);
  • beleidskaders voor problematieken van werkplekleren, contractstages, en andere vormen van samenwerking met het werkveld in de organisatie van opleidingen;
  • beleidsvoorbereiding voor de ontwikkeling van een visie en een strategie voor een flexibel aanbod van levenslang leren aan de Vlaamse hogescholen in samenwerking met experten van de hogescholen, het werkveld en andere stakeholders.

Functie-inhoud

De beleidsadviseur ondersteunt de raad van bestuur en (via werk- en overleggroepen) de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de hem/haar toegewezen beleidsmateries. Hij/zij volgt hiervoor de relevante evoluties op in de toegewezen beleidsdomeinen, bereidt standpunten, voorstellen en analyses voor en organiseert het overleg rond verschillende topics in deze beleidsdomeinen.

Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, de aanpak en de uitvoering en opvolging van de inhoudelijke werkzaamheden van een aantal overleg- of werkgroepen binnen de VLHORA. Hij/zij vertegenwoordigt tevens de hogescholen in de relevante externe netwerken en fora.

Profiel

De beleidsadviseur beschikt over kennis van het hoger onderwijsbeleid. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector in het algemeen strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten en voorstellen van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat proactief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen. Hij/zij heeft ervaring in stakeholders- en projectmanagement.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht). Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op dinsdag 15 januari 2019 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be).


uitschrijven