De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (M/V/X) voor onbepaalde duur voor een voltijds

beleidsadviseur onderwijsbeleid

De beleidsadviseur maakt deel uit van het beleidsteam van de VLHORA (zie www.vlhora.be) en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA.

De beleidsadviseur werkt specifiek aan onderwijsproblematieken van het hoger onderwijs, de lerarenopleiding en de kwaliteitszorg in de Vlaamse hogescholen en formuleert relevante beleidsvoorstellen aan werk- en overleggroepen en de raad van bestuur. Hij/zij verwerkt bovendien ook vragen en opdrachten vanuit de raad van bestuur en de betrokken werk- en overleggroepen van de VLHORA.

Functie-inhoud

De beleidsadviseur ondersteunt de raad van bestuur en (via werk- en overleggroepen) de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de hem/haar toegewezen beleidsmateries. Hij/zij volgt hiervoor de relevante evoluties op, bereidt standpunten, voorstellen en analyses voor en organiseert het overleg rond verschillende topics in de toegewezen beleidsmateries.

Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, de aanpak en de uitvoering en opvolging van de inhoudelijke werkzaamheden van een aantal overleg- of werkgroepen binnen de VLHORA. Hij/zij vertegenwoordigt tevens de hogescholen in de relevante externe netwerken en fora.

Profiel

De beleidsadviseur beschikt over kennis van het onderwijsbeleid in het hoger onderwijs. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector in het algemeen strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten en voorstellen van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat proactief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht). Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op vrijdag 25 januari 2019 via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be).

 


uitschrijven