De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (M/V) voor een

Beleidsmedewerker personeelsbeleid en kunstenbeleid (100%- opdracht)

Functie-inhoud

De beleidsmedewerker ondersteunt de raad van bestuur en de vertegenwoordigers en experten van de hogescholen in de beleidsdomeinen personeelsbeleid en de kunsten aan de hogescholen. Hij/zij volgt de relevante evoluties op, bereidt beleidsvoorstellen en standpunten voor en organiseert het overleg en de onderhandelingen rond deze beleidsthema’s.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van de werkgroepen personeelsbeleid en kunstenbeleid binnen de VLHORA. Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora.

Hij/zij verzamelt en analyseert relevante beleidsinformatie en (ontwerp)wetgeving rond het personeelsbeleid en de Kunsten aan de hogescholen en bezorgt die aan de vergadergroepen en vertegenwoordigers van de hogescholen in overleg- en onderhandelingsfora. Hij/zij organiseert de nodige feedback vanuit de onderhandelingen in het Vlaams Onderhandelingscomité – Hoger Onderwijs.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van ad hoc werkzaamheden rond nieuwe topics (zoals werkplekleren in de graduaatsopleidingen, …) binnen de VLHORA.

Profiel

De beleidsmedewerker beschikt over expertise over de beleidskaders voor het personeelsbeleid aan de hogescholen. Hij/zij heeft inzichten in de wettelijke en reglementaire kaders betreffende de arbeidsvoorwaarden aan de hogescholen, het sociaal overleg en de personeelsstatuten in het hoger onderwijs. Een masterdiploma is vereist bij voorkeur met een opleiding of een ervaring in onderwijsrecht of andere relevante juridische expertise.

De beleidsmedewerker beschikt over de volgende vaardigheden en attitudes:

  • initiatief nemen en proactief handelen; met een open blik werken in teamverband en in netwerken van experten;
  • sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
  • sterk empathisch vermogen;
  • sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties;
  • kennis van onderhandelingstechnieken;
  • integer en vertrouwen weten te winnen,
  • probleemoplossend vermogen.

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA. Hij/zij is het aanspreekpunt voor inhoudelijke beleidszaken betreffende het personeelsbeled aan de hogescholen.

Aanbod

De VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur aan. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De salarisschaal betreft 502 of A21 (indien via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool) of betreft salarisschaal A1 (salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap) waarbij relevante ervaring in het onderwijs in rekening wordt gebracht

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 24 september 2018 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen, eric.vermeylen@vlhora.be.


uitschrijven