De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft een vacature (m/v/x) voor onbepaalde duur voor een voltijds

Projectcoördinator kennisdiffusie

De VLHORA (zie www.vlhora.be) zoekt een projectcoördinator voor een nieuw project kennisdiffusie waarbij kennis aan hogescholen versneld en verruimd getransfereerd wordt naar het werkveld van ondernemingen (vooral KMO’s) en social profitorganisaties.

Functie-inhoud

Het project kennisdiffusie heeft tot doel om de innovatie- en professionaliseringsprocessen bij KMO’s en social profit organisaties te versnellen. Daartoe zullen alle Vlaamse hogescholen onder coördinatie van de VLHORA deze doelgroepen sensibiliseren over de samenwerkingsmogelijkheden met hogescholen, de doelgroepen ondersteunen bij de vraagarticulatie en hun eerstelijnsadvies verlenen over de mogelijke oplossingen van hun vraagstelling. Ter ondersteuning van het uitvoeren van deze acties zal de VLHORA in co-creatie met de Vlaamse hogescholen uniforme procedures, een kwaliteitszorgsysteem, een registratie- en rapporteringssysteem ontwikkelen.

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van het project. Hij/zij ontwikkelt een projectorganisatie en faciliteert de samenwerking tussen de verschillende hogescholen om te komen tot een uniforme benadering van de doelgroepen en om een uniforme werkwijze voor de kennisdiffusie-activiteiten te ontwikkelen. Hij/zij werkt nauw samen met de ontwikkelaar van het Digitaal Open Science Platform voor de ontwikkeling van een registratie-, opvolg- en rapporteringstool van de kennisdiffusie activiteiten. De projectcoördinator zit de werk—en stuurgroep voor. Hij/zij neemt de represenatie op bij Vlaamse stakeholders.

De projectcoördinator zorgt tevens voor de administratieve en budgettaire opvolging van de volledige projectportfolio en rapporteert aan de secretaris-generaal van de VLHORA.

Profiel van de kandidaat

De projectcoördinator:

 • heeft minimaal 5 jaar werkervaring in laagdrempelig Onderzoek & Dienstverlening;
 • heeft goede onderhandelingsvaardigheden, is diplomatisch om te komen tot afstemming tussen de verschillende hogescholen;
 • kan een visie, missie en strategie over kennisdiffusie ontwikkelen;
 • kan een Vlaanderenbreed business plan voor duurzame verankering van de kennisdiffusie-activiteiten in de Vlaamse hogescholen ontwikkelen;
 • Kan adequaat en efficiënt informatie over procesflows en data voor de ontwikkeling van kennisdiffusietools in een Digitaal Open Science Platform hanteren;
 • heeft een goede kennis van de backoffice processen binnen kennisinstellingen en de samenwerking met andere beheersdiensten (boekhouding, personeelsadministratie, communicatie,…);
 • kan een projectteam aansturen en dit team leiden om te komen tot het behalen van de projectresultaten;
 • werkt graag in teamverband, stelt zich faciliterend en dienstverlenend op om de hogescholen te ondersteunen bij vragen en/of problemen;
 • heeft een goed organisatietalent en projectmanagementvaardigheden;
 • is ondernemend, ziet opportuniteiten, neemt initiatieven en werkt zelfstandig;
 • is dynamisch in het vormgeven van netwerken en professionele relaties; neemt de representatie op Vlaams niveau op, (clusters, werkgeversorganisaties, overheden,..) en is competent in stakeholdersmanagement;
 • kan enthousiast diverse werkzaamheden aansturen en tegelijkertijd toezien op het naleven van de gemaakte afspraken die binnen/met de hogescholen worden opgenomen in het kader van een overeenkomst;
 • heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • ontplooit zich ook graag in teamverband;
 • kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat (ook cijfermatig) rapporteren;
 • is administratief en financieel sterk in het opvolgen van projecten;
 • kan efficiënt werken met MS-Office en met Excel.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A113 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht). Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor het openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 31 december 2018 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be)


uitschrijven