Ga verder naar de inhoud

COVID-19

Benieuwd naar de maatregelen binnen jouw hogeschool? Alle 13 Vlaamse hogescholen hebben een volledige pagina gewijd aan de maatregelen in verband met het Corona-virus en COVID-19.

Het team van de Vlaamse Hogescholenraad staat paraat om je verder wegwijs te maken in de COVID-19-informatie die gerelateerd is aan de hogescholen.

Vlhora corona
I Stock 1225108536

Wil je weten welke maatregelen en acties jouw hogeschool neemt?

Alle 13 Vlaamse hogescholen hebben een pagina volledig gewijd aan de maatregelen in verband met het Corona-virus en COVID-19. Wil je weten welke maatregelen en acties jouw hogeschool neemt? Bookmark dan deze pagina:

Student-zijn in coronatijden: niet evident, maar er is ondersteuning die helpt!

De Vlaamse hogescholen zijn bezorgd dat een complex gegeven, zoals het mentale welzijn van studenten, te gemakkelijk wordt samengeknepen in enkele spraakmakende titels in de media. Vanzelfsprekend kampen sommige studenten in deze crisisperiode met mentale problemen. Wanneer de maatschappij hard getroffen wordt, dan geldt dit a fortiori voor de kwetsbare doelgroep die studenten altijd zijn. Het is logisch dat we schrikken bij het zien van resultaten van bevragingen over dat mentale welzijn.

Maar er wordt met geen woord gerept over de inspanningen die door docenten, studiebegeleiders en studentenvoorzieningen (STUVO’s) geleverd worden, over de medewerkers die ondersteuning aan studenten blijven garanderen. Of over hoe zij zich proberen aan te passen aan de omstandigheden om studenten de support te geven die zij nodig hebben.

Dat deze ondersteuning buiten beeld blijft, is vooral nefast voor de studenten die hulp nodig hebben, maar de weg niet vinden of niet op het aanbod durven ingaan.

De Vlaamse hogescholen erkennen de problemen.
Vandaag kampen studenten vooral met onzekerheid. Het feit dat ze geen écht sociaal contact meer hebben met vrienden, medestudenten en docenten maakt dat ze in deze steeds veranderende coronacontext, moeite hebben met het vinden van structuur, zelfvertrouwen en motivatie. Daarbovenop worden ze nu geconfronteerd met bijkomende stress rond de digitale examens en de impact op hun slaagkansen hierin. En niet te onderschatten: het financiële luik: de huur van hun kot, de aankoop van een laptop en de confrontatie met een tijdelijke werkloosheid van zichzelf of van iemand binnen het gezin. Studenten hebben vandaag, nog meer dan anders, behoefte aan structuur en een houvast waarbij kwetsbare studenten ook extra aandacht nodig hebben en die aandacht ook weten te vinden.

Sinds maart 2020 vonden er meer online consultaties plaats, meer dan de gewone fysieke contacten tijdens een 'gewoon' academiejaar in dezelfde periode. En we blijven moeite doen om alle studenten met een nood te bereiken.

Pascale De Groote
voorzitter werkgroep studentenbeleid

De betrokken medewerkers van de hogescholen zijn zich bewust van de problemen waar studenten tegenaan lopen en willen alles in het werk stellen om samen met hen een oplossing uit te werken. Alle hogescholen zetten zwaar in op de begeleiding van hun studenten. Dat zit in hun genen ingebakken. Dat blijkt ook uit de financiële middelen die daarvoor uitgetrokken worden, alsook uit de effectieve personeelsbezetting van de psychologische diensten die op post blijven, ook in deze tijden. Dat spreekt voor zich.

Loopt dit alles altijd van een leien dakje? Vandaag loopt helaas niks nog van een leien dakje.
De hogescholen proberen daarom een actieve communicatie op te zetten met hun studenten en gebruiken daarvoor zowat alle mogelijk bruikbare en beschikbare communicatiemiddelen om de bereikbaarheid laagdrempelig te blijven garanderen. De fysieke contacten zijn nu vervangen door overleg via online communicatiemiddelen. Zo werken medewerkers van de studentenvoorzieningen met een digitale afsprakenagenda en studenten mogen contact opnemen met elke vraag bij eender wie. Er worden zeer nauwe banden gehouden met studentenraden: zij vormen tentakels tot diep in de studentengemeenschap.

Geen enkele student wordt aan zijn lot overgelaten. Alle leads, via welke weg ze ook mogen binnenkomen, worden opgevolgd en komen terecht bij de juiste hogeschoolmedewerker.

Joris Hindryckx
voorzitter (2019-2020), Vlaamse Hogescholenraad

Via ‘buddy programma’s of ‘peer support’ wordt een luisterend oor aangeboden ter ondersteuning van het mentaal welbevinden bij studenten. Telefonische- en chathulp en concrete tips & tricks: online examenacties en planningsinstrumenten, tips om afleiders te elimineren om studenten te helpen in de aanloop van de examens in samenwerking met hun trajectbegeleiders.

Voor studenten die geen gepaste thuissituatie kennen om te studeren of die over geen PC beschikken, worden sinds begin mei stille studeerplekken op de campus georganiseerd, onder strikte veiligheidsvoorschriften die door de GEES werd goedgekeurd. En tot slot wordt op basis van een sociaal dossier, waar nodig ook financiële ondersteuning gegeven.

Deze pandemie is voor iedereen een nieuw gegeven. Ook de hogescholen leren elke dag bij, maar het laat ons niet om er alles aan te doen zodat onze studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En daarvoor moeten we onszelf af en toe opnieuw uitvinden en zetten onze medewerkers zich keihard in.

Koen Goethals
ondervoorzitter (2019-2020), Vlaamse Hogescholenraad

STUVO-contacten hogescholen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
stuvo@ap.be03 220 59 00
Arteveldehogeschoolstuvo@arteveldehs.be09 234 92 30
Erasmushogeschool Brusselstuvo@ehb.be02 559 15 76
Hogeschool Gentsebastien.malfait@hogent.be0499 14 32 02
Hogere Zeevaartschoolsylvia.adriaenssens@hzs.be0486 27 98 10
Karel de Grote Hogeschoolstip.zuid@kdg.be03 613 13 03
LUCA School of Artsmarlies.vanguyse@luca-arts.be02 250 11 17
Odisee Co Hogeschoolleen.dewolf@stuvoplus.be-
Hogeschool PXLromina.bijnens@pxl.be0479 88 52 49
Thomas More Hogeschoolelhasbia.zayou@thomasmore.be0494 98 07 49
UC Leuvenstuvo@leuven@ucll.be-
UC Limburgstuvo.limburg@ucll.be-
VIVES Hogeschoolinfo@stuvoloods.be056 26 41 84
Hogeschool West-Vlaanderenstuvo@howest.be050 34 97 83
OKTOBERTELLING 2021 v WEBSITE 001