Ga verder naar de inhoud

Thematafel: Brave & safe spaces voor jongeren

16 mei 2023 - 18:00 — 20:30
Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 Gent
Organisator: Arteveldehogeschool

Doelgroep: organisaties met een consultancyvraag binnen de thema’s diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Beleidsdomeinen

Safe spaces als concept is aan een sterke opmars bezig. In het kader van preventief werk ten aanzien van zogenaamde radicaliserende jongeren, polarisatie en het omgaan met controversiële thema’s liepen stedelijke preventiediensten, scholen en jeugdwerkingen snel warm over safe spaces.

Het duikt op aan universiteiten, hogescholen, LGBTQi+ werkingen, enz… zij het niet altijd zonder controverse.

In dit rondetafelgesprek stellen we het onderzoeksproject voor van Denoix Kerger en Reyhan Görgöz naar Safe spaces. We kaderen de evolutie die dit concept doorgemaakt heeft tijdens het project. Daarbij zijn ze uiteindelijk vanuit praktijkevaluaties en literatuuronderzoek gekomen tot een leidraad om te werken met ‘Safe spaces’ als opstap naar een ‘brave spaces’. In deze Brave Space kunnen jongeren actief leren hoe ze hun ervaringen en grieven kunnen plaatsen in een maatschappelijke of organisatorische context en tezelfdertijd samen werken aan constructieve oplossingen door het woord te nemen, eventueel zelf de daad bij het woord voegen.