Ga verder naar de inhoud

Doeltreffend communiceren

29 maart 2021
30 maart 2021
31 maart 2021
1 april 2021
Online event
Gratis voor hogeschoolmedewerkers
Organisator: Vlaamse Leergangen

Doelstelling: Het verbeteren van communicatievaardigheden op vele verschillende niveaus. Leer reflecteren op eigen communicatiepatronen. En verwerf kennis van relevante communicatietheorieën.

Doelgroep: (Ervaren) onderzoekers

Jammer
Op dit moment is deze opleiding volzet. Maar je kan wel hieronder inschrijven op de wachtlijst. Van zodra er een plaats vrij komt, nemen wij contact met je op. Indien we meer dan verwacht interesse krijgen, is het mogelijk dat we op een nieuwe datum een extra sessie organiseren.

2021 VL COMMUNICATING VOLZET

Deze workshop koppelt de communicatietheorie op een interactieve manier aan praktische oefeningen. Je maakt kennis met de belangrijkste communicatiemiddelen die door iedereen kunnen worden gebruikt, over hiërarchische grenzen heen. Ze zijn zowel van toepassing op projecten als op teamwerk in het algemeen en bewijzen hun nut in het beheer van klantenrelaties, met collega's en teamleden.

Je leert hoe je effectieve communicatiestructuren kan implementeren vanaf het begin van een samenwerking om je te behoeden voor veel voorkomende valkuilen. De workshop biedt je basisaspecten van nuttige vergaderelementen en hoe je deze kan implementeren.

Je verkent krachtige communicatiemiddelen zoals het ophelderen van misverstanden door de kunst van het luisteren, het oplossen van moeilijke situaties met oplossingsgerichte vraagstelling, het faciliteren tussen twee partijen of subteams en het constructief geven van feedback. Ook interculturele communicatiekwesties komen aan bod.

Naast input over belangrijke communicatietheorieën, krijg je nieuwe inzichten in je eigen communicatiepatronen binnen je team. Ook zal je waardering krijgen voor de waarde van andere communicatiestijlen die relevant kunnen worden. We bespreken bijvoorbeeld hoe om te gaan met moeilijke collega's of medewerkers, wat je in gedachten moet houden bij e-communicatie en wat je moet doen als je je aangevallen voelt.

We bekijken de impact van culturele achtergronden op prestatiecycli en je leert hoe je verschillen op een constructieve manier kan aanpakken. Deze nieuw verworven communicatievaardigheden zullen je helpen om teamwerk te bevorderen, dit wil zeggen een positieve teamgeest te initiëren en te behouden en een succesvolle projectsamenwerking tot stand te brengen.

Discussiepunten

 • Basiscommunicatietheorieën en -principes
 • Verschillende communicatiestijlen in een internationale omgeving
 • Gender-gerelateerde communicatieverschillen
 • Vergadercultuur, plannen en leiden van een vergadering
 • Uitdagingen op het gebied van elektronische en virtuele communicatie
 • Virtuele team- en vergadercommunicatie en nuttige hulpmiddelen
 • Omgaan met "moeilijke mensen" en verbale aanvallen
 • Stappenplan voor moeilijke gesprekken
 • Je emoties beheren bij het communiceren
 • Anderen begrijpen en dus de communicatie bijsturen
 • Boodschappen en constructieve feedback
 • Belichaamde communicatie
 • De kunst van het luisteren: actief luisteren, looping en herformulering
 • De kunst van het "nee" zeggen
 • Basis- en oplossingsgerichte vraagtechnieken

Opgelet

1. Deze training wordt in het Engels gegeven.

2. Hoewel deze sessie (4 momenten) gratis is voor hogeschoolmedewerkers, rekenen we na je inschrijving ook op jouw aanwezigheid. Wij vragen dan ook om, indien je door omstandigheden toch verhinderd bent, ons dit vijf werkdagen vooraf aan de sessie te laten weten via lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be

Bij afwezigheid zonder geldige reden zijn wij genoodzaakt jou een kost van 50 euro per gemiste sessie aan te rekenen.

4 halve dagen:
maandag 29 maart / dinsdag 30 maart / woensdag 31 maart / donderdag 1 april 2021
telkens van 09:00 - 12:00

Monika Maria Thiel

Lesgever

Monika Maria Thiel stelt als consultant, coach, trainer, facilitator en bemiddelaar individuen, (internationale) teams en organisaties die in veranderingsprocessen verwikkeld zijn, in staat hun waarden te ontwikkelen. Ze helpt zo het volledige potentieel te ontsluiten, conflicten constructief op te lossen, veranderingen creatief en productief te managen en, uiteindelijk, hun doelen te bereiken.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4