Ga verder naar de inhoud

Intellectuele eigendom

30 november 2021 - 09:00 — 12:00
Online event
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Je leert bij over en krijgt inzichten in intellectuele eigendom (IE) en intellectuele eigendomsrechten (IER) voor praktijkonderzoek. Je krijgt antwoorden op vragen als: wat is het belang van IE/IER bij het uitvoeren van eigen onderzoek en onderzoek samen met een bedrijf, bij het bereiken van projectresultaten en het valoriseren van deze projectresultaten? Hoe spelen IE en IER een rol in het uitoefenen van een onderwijsopdracht?

Doelgroep: Onderzoeker aan een Vlaamse hogeschool.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Concreet komen drie grote elementen aan bod in de vorming. Voor eerst het belang van intellectuele eigendom in de verschillende uitvoeringsfasen van een onderzoeksproject en de implementatie van de onderzoeksresultaten. Hierbij wordt een overzicht van de types intellectuele eigen domsrechten (IER) meegegeven.

Ten tweede worden de IE-gerelateerde aspecten verbonden aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijsopdrachten en wetenschappelijke dienstverlening uitgevoerd door een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie, zoals voorgeschreven door de EU-staatssteunregelgeving en de regelgeving in de Vlaamse steunbesluiten. We zoomen ook in op de IE-aspecten bij de VLAIO-programma’s voor hogescholen (voornamelijk TETRA-programma).

Als laatste punt wordt de regeling toegelicht in verband met IER voor personeelsleden van hogescholen, de regeling in verband met auteursrechten.

Opgelet

Als onderzoeker aan de hogeschool is de sessie voor jou helemaal gratis. Voor ons niet, want als organisator vergoeden wij de lesgever. Kan je door omstandigheden dus niet aanwezig zijn? Laat ons dit dan vijf werkdagen voor de vorming weten. Stuur hiervoor een mail naar lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden, rekenen wij 50 euro kosten aan per gemiste sessie.

Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.

KRIS ALLEWIJN

Lesgever

Kristel Allewijn is juridisch adviseur bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en is al meer dan twintig jaar actief in het domein van innovatie. Haar juridisch werk behelst ondermeer IE-aspecten bij onderzoek en innovatieprojecten, zowel van bedrijven als van kennisinstellingen en onderzoekscentra, bij samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen, en in het kader van staatssteunregelgeving.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4