Ga verder naar de inhoud

Oktobertelling 2021

Het is niet duidelijk of de Corona-crisis een invloed heeft gehad op de inschrijvingscijfers aan de Vlaamse hogescholen. Als de inschrijvingscijfers van 2021 aan de Vlaamse hogescholen ons iets leren dan is dat allicht de groei van het aandeel studenten ouder dan 25 jaar. Het toont een toegenomen interesse voor een leven-lang-leren. En dat is belangrijk in een steeds sneller veranderende wereld en in een kenniseconomie zoals deze in Vlaanderen.

Vlhora beleid2

Algemene cijfers

Het aantal studenten aan de hogescholen op 1 oktober 2021 daalt licht met 0,30%

Op 1 oktober 2021 waren er 433 studenten minder ingeschreven aan de Vlaamse hogescholen dan op hetzelfde moment in 2020.

Aandeel van de studenten per opleiding.

Leeftijdsverdeling van de studenten. Opvallend is de sterke stijging van het aandeel +40 jaar.

Het aandeel studenten ouder van 25 jaar neemt voor het derde jaar op rij toe. Het toont een toegenomen interesse voor een leven-lang-leren.

Generatiestudenten

Internationalisering

Geografische Spreiding

Het aantal ingeschreven hogeschoolstudenten per stad of gemeente op 1 oktober 2021.

Een ruim, laagdrempelig en gedecentraliseerd aanbod via 13 hogescholen in 25 studentensteden en gemeenten.

Verpleegkunde

Het aantal inschrijvingen aan de opleiding verpleegkunde stijgt met 2%. Het aantal generatiestudenten stijgt iets forser met 7%.

Opvallend is hier de stijging van het aantal studenten ouder dan 25 jaar. Eén op vier van de verpleegkunde-studenten is ouder dan 25 jaar.

Passie! Reinhilde Abts student aan UC Leuven-Limburg vertelt waarom ook precies nu, in Coronatijden, verpleegkundigen zo belangrijk zijn. #talentvoormorgen

Lerarenopleidingen

Bij de lerarenopleiding is de toegenomen interesse voor de + 40 jarigen opvallend.

De opleidingen voor het secundair onderwijs doen het minst slecht.

Bijna alle studenten educatief graduaat secundair onderwijs zijn ouder dan 25 jaar.

Waarom wil iemand van 47 jaar terug studeren? En nota bene een nieuwe carrière zoeken als leerkracht? Else Vertommen, 47 jaar en zelf moeder van 2 studenten,...

STEM- en knelpuntopleidingen

Nautische wetenschappen

Na enkele jaren met een daling te kampen hebben gehad, merken we nu , voor een tweede jaar op rij, een significante stijging van het aantal inschrijvingen aan de Hogere Zeevaartschool.

Aline Pierard studeert nautische wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Op zijn minst geen doordeweekse keuze. Wat sprak haar zo aan?

Kunstopleidingen

En wat na de studies?

Maud Hallot vertelt wat ze zo fijn vond aan haar studies communicatiewetenschappen aan de Erasmushogeschool Brussel. En hoe het haar helpt in haar huidige job aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

“AP gaf me de kans om in China praktische kennis op te doen bij een toonaangevend consultancybureau.”

Nathalie Van Hool,
alumnus
AP Hogeschool Antwerpen

Een hogeschooldiploma blijft de beste garantie op werk.