Ga verder naar de inhoud

Oktobertelling 2022

Zoals ieder jaar verzamelt de Vlaamse Hogescholenraad op 1 oktober alle inschrijvingscijfers van de 13 Vlaamse hogescholen. Doel is om tendenzen te ontdekken in de evolutie van deze cijfers, over verschillende jaren heen. Opvallend in 2022, is vooral de stijging van het aantal generatiestudenten in de lerarenopleidingen, de toename van de studenten ouder dan 25 jaar, en in het bijzonder ouder dan 40 jaar, én de opmerkelijke stijging binnen de graduaatsopleidingen.

Vlhora beleid2

Algemene cijfers

Het aantal studenten aan de Vlaamse hogescholen op 1 oktober 2022 blijft met met een lichte stijging van 0,18% quasi gelijk aan het vorige academiejaar.

Op 1 oktober 2022 waren er 255 studenten meer ingeschreven aan de Vlaamse hogescholen dan op hetzelfde moment in 2021.

Aandeel van de studenten per type opleiding. De rode cijfertjes geven de stijging of daling aan ten aanzien van vorig jaar.

Leeftijdsverdeling van de studenten. Opvallend zijn de sterke stijgingen van het aandeel studenten 35-40 jaar en +40 jaar.

Het aantal studenten ouder dan 25 jaar neemt voor het vierde jaar op rij toe. Het toont de toegenomen belangstelling voor een leven-lang-leren.

Bovendien groeit het aandeel studenten ouder dan 25 jaar, ook in 2022.

Generatiestudenten

Op 1 oktober 2022 werden 31.333 nieuwe studenten ingeschreven aan de Vlaamse hogescholen. Dat is een toename van 1,39% ten opzichte van 2021.

De sterkste stijging in 2022, binnen de generatiestudenten nemen we waar bij de graduaatsopleidingen.

Studiestarters

Studiestarters zijn alle studenten die een nieuwe studie aanvangen. Generatiestudenten dus én alle studenten die een andere, nieuwe studie beginnen.

De verdeling tussen de generatiestudenten én alle studenten die een andere, nieuwe studie beginnen is nagenoeg 50/50.

Ten aanzien van 2021 merken we wel een toename van niet-generatiestudenten.

Lerarenopleidingen

In 2022 kunnen we stellen dat het aantal studenten in de lerarenopleidingen nagenoeg hetzelfde blijft als in 2021.

De toegenomen interesse in de lerarenopleiding bij de +40 jarigen begint zich steeds sterker af te tekenen. Ook in 2022.

Positief nieuws komt uit de cijfers van de generatiestudenten in de lerarenopleidingen. Hier merken we markante stijgingen op.

In het totaal aantal studenten binnen de lerarenopleidingen, is de stijging van het aantal bij het secundair onderwijs hoopgevend.

Hoopgevend is ook de markante stijging van het aantal studenten binnen de graduaatsopleiding secundair onderwijs.

Verpleegkunde

Na een stijging van 2% in 2021 kennen we dit jaar een daling van niet minder dan 5,37%. Vooral de daling binnen de generatiestudenten is verontrustend.

De daling van het aantal studenten in de opleiding verpleegkunde manifesteert zich binnen quasi alle leeftijdsgroepen. Enkel de groep van studenten ouder dan 40 jaar kent een stijging.

STEM- en knelpuntopleidingen

Nautische wetenschappen

Voor het eerst in drie jaar stellen we een daling vast bij de inschrijvingen voor de nautische wetenschappen aan de Antwerp Maritime Academy. Het aantal generatiestudenten echter houdt stand.

Aline Pierard studeert nautische wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Op zijn minst geen doordeweekse keuze. Wat sprak haar zo aan?

Kunstopleidingen

Internationalisering

Geografische Spreiding

Het aantal ingeschreven hogeschoolstudenten per stad of gemeente op 1 oktober 2022. De lokale inbedding zorgt ook voor het succes van de Vlaamse hogescholen.

Een ruim, laagdrempelig en gedecentraliseerd aanbod via 13 hogescholen in 25 studentensteden en gemeenten.

En wat na de studies?

Maud Hallot vertelt wat ze zo fijn vond aan haar studies communicatiewetenschappen aan de Erasmushogeschool Brussel. En hoe het haar helpt in haar huidige job aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

“AP gaf me de kans om in China praktische kennis op te doen bij een toonaangevend consultancybureau.”

Nathalie Van Hool,
alumnus
AP Hogeschool Antwerpen

Afgelopen academiejaar werden er 32.050 diploma's uitgereikt. Zo'n hogeschooldiploma blijft de beste garantie op werk. 97,4% ervan vindt werk binnen het jaar nadat ze afstudeerden.

Wil je graag alle cijfers?

Wil je graag alle cijfers?

Dat kan. Klik op de link en download de Oktobertelling 2022 als een handig PDF document. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vlaamse Hogescholenraad.