Ga verder naar de inhoud

Administratief Medewerker Dienst Planning (80%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé cohogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op cocreatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken –binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij. Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De dienst planning is verantwoordelijk voor de opmaak en de dagelijkse opvolging van uurroosters en examenroosters.

JOUW TAAKINHOUD

Je werkt voornamelijk op onze campus te Brussel en fungeert als medewerker Planning voor één of meerdere opleidingen. Dit houdt o.a. in:

 • Inzicht verwerven in het geheel van de planning van één of meerdere clusters/opleidingen.
 • In overleg gaan met de opleidingsverantwoordelijken omtrent de organisatie van uur en examenroosters. Zelfstandig uur­ en examenroosters uitwerken voor studenten en docenten in diverse applicaties.
 • Het college en examenverloop praktisch opvolgen en wijzigingen doorvoeren indien nodig.
 • Informeren van studenten en docenten i.v.m. afspraken en planning van de uurroosters, examenroosters en lokaalgebruik zodat alle activiteiten vlot verlopen.
 • Je neemt eveneens verantwoordelijkheid op voor een aantal logistieke taken (o.a. verwerken van lokaalaanvragen i.k.v. onderwijs en examens).
 • Je rapporteert aan het diensthoofd van de Dienst Planning.
JOUW PROFIEL
 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma.
 • Je kan je vlot inwerken in diverse informatiesystemen en applicaties en bent bereid tot bijscholing op dat vlak.
 • Je kan op een heldere, assertieve en overtuigende manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, ook over complexe en delicate materies.
 • Je werkt planmatig en georganiseerd in functie van strakke deadlines. Je kan kritisch, analytisch en creatief denken. Je kan anticiperen op vernieuwingen en wijzigingen; je stelt verbeteringen voor en implementeert ze.
 • Je kan autonoom werken en neemt initiatief.
 • Je werkt graag in team en draagt bij tot een goede teamgeest.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en boeiende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties en talenten aan te scherpen.
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 80% als bediende met een contract van onbepaalde duur. Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38 uur per week. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning in graad B1 (581, 582), naargelang de voorgelegde relevante ervaring. Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • De opdracht zal voornamelijk worden uitgeoefend op campus Brussel. Je bent bereid je occassioneel (indien nodig) te verplaatsen naar andere campussen.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief, geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef en persoonlijkheidsvragenlijst. Kandidaten weerhouden op basis van deze proef worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 15 december 2023.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Bea De Rooms, Diensthoofd planning, via bea.derooms@odisee.be. Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via Personeelsdienst@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

Medewerker Planning Onderwijs

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Programmacoördinator

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Diensthoofd Onderzoeksentiteit CenSE

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Diensthoofd Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken