Ga verder naar de inhoud

Bibliothecaris campusbibliotheek Noorderplaats – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Studentgerichte Diensten en in nauwe samenwerking met het bibliotheekmanagementteam van de cel Studentgerichte diensten sta je in voor het coördineren, motiveren en begeleiden van jouw team op onze campusbibliotheek Spoor Noord bij de uitvoering van hun operationele opdrachten en processen. Het garanderen van hoogstaande en toegankelijke dienstverlening voor onze diverse gebruikersgroepen (studenten, lesgevers, onderzoekers, externen,...) staat daarbij centraal.

Je staat onder andere in voor:
• Je motiveert, begeleidt en stuurt een bibliotheekteam van 6 personen aan. Je zorgt voor een goede werksfeer en bouwt een hecht team uit van competente en gemotiveerde medewerkers. Concreet sta je in voor de professionalisering van je medewerkers, geef je feedback in het kader van functioneringsgesprekken en adviseer je het diensthoofd bij het aanwerven van nieuwe medewerkers.
• Je plant en stelt je op als trekker van projecten binnen de campusbibliotheek om zo een steeds betere dienstverlening te kunnen aanbieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de hogeschool. Je stelt o.a. de werkplanning op, organiseert werkoverleg en maakt de dienstroosters op. Je bent ook verantwoordelijk voor het realiseren van een gebruiksvriendelijke opstelling van de bibliotheekcollectie en -infrastructuur.
• Je stimuleert kennisdeling door het uitwisselen van best practices binnen jouw bibliotheekteam én tussen de andere AP campusbibliotheken.
• Je draagt actief bij aan de visie- en beleidsontwikkeling van de bibliotheek. Om dit te realiseren zet je onder andere in op informatiebeheer, professionalisering en promotie, rekening houdend met geldende deadlines, procedures en regelgeving. Je beheert en ontsluit alle informatie m.b.t. de campusbibliotheek, het opvolgen van bestellingen van boeken en tijdschriften en het vernieuwen van de collectie in overleg met de departementen en opleidingen.
• Samen met jouw team ontwikkel je een professionaliseringstraject 'Informatievaardigheden', waarbij een innovatieve didactische aanpak centraal staat. Je verzorgt mee actief de workshops informatievaardigheden. Je geeft informatie aan en beantwoordt vragen van gebruikers; zo begeleid je hen naar een passend antwoord op hun informatienoden.
• Je promoot de campusbibliotheek en maximaliseert zo de zichtbaarheid van de bib en de diensten die zij aanbiedt bij alle mogelijke gebruiker. Dit doe je via diverse kanalen (bv. intranet, sociale media). Je vertegenwoordigt de campusbibliotheek door constructief deel te nemen aan diverse interne en externe werkgroepen, advies- en overlegorganen. Je werkt samen met andere AP campusbibliotheken rond bepaalde projecten.
• Je werkt drempels weg in verband met de bibliotheekwerking, om zo een nog betere dienstverlening aan te bieden aan bezoekers, collega’s en partners.
• Je werkt drempels weg en denkt mee na over de optimalisatie en automatisatie van (administratieve) processen om zo de werklast te verlichten en de kwaliteit van bibliotheekaanbod te verhogen;
• Je volgt de laatste evoluties en ontwikkelingen in de brede bibliotheeksector en de onderwijswereld. Je neemt hiervoor deel aan studiedagen en congressen.
• Je werkt nauw samen met de betrokken opleidingen en departementen van Onderwijs& Training, Gezondheid & Welzijn en Wetenschap & Techniek. Je vormt het eerste aanspreekpunt bij vragen over de dienstverlening. Je signaleert proactief knelpunten en opportuniteiten in de dienstverlening en je werkt samen met het bibliotheekmanagementteam mogelijke oplossingen uit.

Profiel

• Je hebt minimum 2 jaar ervaring in het aansturen van een bibliotheekteam.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met het organiseren van professionaliseringsactiviteiten (rondleidingen, infosessies, workshops). Je bent vertrouwd met courante ICT-toepassingen en standaardgebruik van (audiovisuele) apparatuur (camera, microfoon, laptop).
• Je hebt ervaring met bibliotheeksoftware, kennis van Brocade is een plus. Je hebt kennis van catalografie. Kennis van bibliotheekautomatisatie, online databanken en e-books is een meerwaarde.
• Je hebt een grote drive om aan de slag te gaan met vernieuwende projecten.
• Je bedient je van correct en helder gesproken en geschreven Nederlands.

• integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.
• beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissing nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan, met de diverse opties die er zijn en met de eindklant. Je bent namelijk een studentgerichte dienstverlener.
• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesses te leren kennen.
• motiveren, d.w.z. anderen erkennen en waarderen voor hun inzet door hen te wijzen op wat ze goed gedaan hebben, waarom en wat de impact ervan was. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent een ware bruggenbouwer.
• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.
• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (collega's, bezoekers) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.
• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en de betrokkenen.
• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.
• Een pedagogisch diploma of getuigschrift is een meerwaarde.
• Je bezit minimaal een getuigschrift ‘Initiatie Bibliotheekwezen’.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 10-11-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Na twee jaar kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren
Tot en met 07-11-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

Diensthoofd payroll en personeelsadministratie – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Departementshoofd Mens en Maatschappij - 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

praktijklector/lector Systeem- en netwerkengineering – 100% (opdeelbaar)

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Financieel medewerker – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

Medewerker studentenadministratie – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

praktijklector/lector Toegepaste Psychologie / Onderzoeker – 55%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken