Ga verder naar de inhoud

Coördinator catering en studentenhuisvesting (100%)

LUCA School of Arts | Brussel | Voltijds

Functieomschrijving

Coördinator catering en studentenhuisvesting (zijn/haar/hun)

(Tijdelijk – 100% aanstelling)

LUCA School of Arts

Locatie: Gent of Brussel

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

De studentenvoorzieningen van LUCA voorzien dienstverlening voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven, Faculteit Architectuur.

Opdracht

Je werkt binnen de dienst Studieloopbaanbegeleiding van LUCA School of arts, meer specifiek studentenvoorzieningen.

 • Je volgt de cafetaria’s Brussel en Gent op van A tot Z, dit betreft zowel een cafetaria in eigen beheer als samenwerking met externe cateraar.
 • Je volgt het werkveld voeding op in relatie tot samenwerkingsovereenkomsten met andere studentenvoorzieningen te Genk en Leuven.
 • Je volgt de eigen huisvesting op in Brussel en Gent van A tot Z, dit betreft zowel werving studenten, opmaak contracten, opvolging contracten, maar tevens bemiddeling voor studenten wanneer problemen met huisbaas op privémarkt,…
 • Je verstrekt advies en volgt het beleid op rond het werkveld voeding.
 • Je verstrekt advies en volgt het beleid op rond het werkveld studentenhuisvesting, inclusief bekijken mogelijkheden in alle studentensteden, maar vnl. Gent en Brussel.
 • Je ondersteunt de uitwerking van het project jobdienst LUCA
 • Je helpt bij procure – aanvragen, offerte – aanvragen,…
 • Je verzorgt de aankoop van kantoormateriaal en volgt de renovaties/herstellingen op van de stuvohuizen te Gent en Brussel.
 • Opvolgen investeringen met betrekking tot taken.
 • Je bouwt zelf expertise op door onder meer het volgen van relevante bijscholingen en de opvolging van relevante wetgeving.
 • Je hebt aandacht voor diversiteit binnen je opdracht.
 • Je neemt deel aan netwerkvormende activiteiten of overlegmomenten.

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor diploma, bij voorkeur in facility management of gelijkaardig met ervaring
 • Je werkt proactief en nauwkeurig, met zorg voor een kwaliteitsvol eindresultaat.
 • Je kan je soepel aanpassen aan een evoluerende taakinhoud en bent flexibel inzetbaar, geëngageerd en discreet.
 • Je beschikt over een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en je kan je vlot uitdrukken in het Engels.
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen.
 • Je bent studentgericht.
 • Je vertoont een geëngageerde deelname aan de globale dienstverlening van stuvo.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen en vlot in het leggen van sociale contacten.
 • Je bent organisatorisch sterk. Je werkt planmatig en hebt een sterk probleemoplossend vermogen, je anticipeert op situaties die zich kunnen voordoen.
 • Je beschikt over de nodige overleg – en onderhandelingscapaciteiten.
 • Je werkt graag samen in team en hebt een open houding in overleg, maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid op.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.

Aanbod

Wij bieden een contractuele aanstelling voor de periode van 2022, zo spoedig mogelijk op te starten, in een opdracht ten belope van 100% (B 12 -barema) met een reële mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Interesse?

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Marlies Van Guyse, verantwoordelijke dienst studieloopbaanbegeleiding marlies.vanguyse@luca-arts.be

Met vragen over de procedure kan je terecht bij personeelsdienst@luca-arts.be

Kandidaten bezorgen uiterlijk 26/6/2022 hun dossier aan LUCA School of Arts via CV Warehouse. Daar laden zij één gebundelde pdf op met daarin:

 • Een CV waaruit ook duidelijk de computerkennis blijkt
 • Een motivatiebrief (1 pagina)
 • Een attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit 3 stappen:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers.
 • Een selectiegesprek met de kandidaten gedurende de eerste week van de maand juli 2022
 • Een assessment bestaande uit een online testbatterij

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Andere vacatures bij LUCA School of Arts

Expert dienst Onderwijsadministratie (100%)

LUCA School of Arts | Voltijds
Vacature bekijken

Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (100% aanstelling)

LUCA School of Arts | Voltijds
Vacature bekijken

Medewerker Onderwijs- en studentenadministratie (50%)

LUCA School of Arts | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Liberal Arts Postdoctoral Researcher (100% fixed-term, 50% research - 50% teaching)

LUCA School of Arts | Gent | Voltijds
Vacature bekijken

Doctor-assistent Vrije Kunsten (100%)

LUCA School of Arts | Gent | Voltijds
Vacature bekijken

Facility manager campus Genk (100%)

LUCA School of Arts | Genk | Voltijds
Vacature bekijken