Ga verder naar de inhoud

Coördinator onderzoeksgroep Onderwijs (50%) en Wetenschapscommunicatie (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Voltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De onderzoeksgroep Onderwijs is verspreid over de campussen Aalst, Sint-Niklaas en Brussel. Het onderzoek richt zich op kritisch denken, taalonderwijs en de professionalisering van leerkrachten. We zoeken een collega die onderzoekers en onderzoekscentra wil ondersteunen i.f.v. gedegen onderzoek en het realiseren van impact op het werkveld, en dit in nauwe samenwerking met de betrokken opleidingen en de dienst onderzoek en projectbeheer (50%).

Een tweede deel van de vacature is een opdracht als coördinator Wetenschapscommunicatie: help je graag onderzoekers om hun onderzoeksresultaten naar een breed publiek en vooral naar minder evidente doelgroepen te verspreiden, inspireer je onderzoekers graag hierbij en heb je feeling voor communicatie-acties? Werk je graag activiteiten voor jongeren uit, zeker in het kader van STEM, en doe je dit graag in team met collega’s in uit verschillende campussen, dan is dit iets voor jou (50%).

Je kan kandideren voor één van beide functies of voor beide samen.

JOUW TAAKINHOUD

Coördinator onderzoeksgroep Onderwijs (50%)

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor internen en externen i.v.m. onderzoek en projecten uit de cluster Onderwijs.
 • Je initieert en ondersteunt de opleidingen en de onderzoekscentra in de cluster Onderwijs bij het uittekenen van hun onderzoeksbeleid en stemt dit af met het hogeschoolbrede onderzoeksbeleid.
 • Je geeft het onderzoeksbeleid in de instelling mee vorm via een actieve inzet in de Onderzoeksraad.
 • Je ondersteunt en coacht onderzoekers ifv. een kwaliteitsvolle opstart, uitvoering en afronding van onderzoek en dienstverlenende projecten.
 • Je stimuleert de band tussen onderzoek en onderwijs.
 • Je ondersteunt onderzoekers, in nauwe samenwerking met de Dienst Onderzoek en projectbeheer, bij inhoudelijke en administratieve vragen bij de uitwerking van projectaanvragen en de uitvoering, rapportering en afronding van projecten.
 • Je spreekt projectleiders aan ivm. formele aspecten van onderzoek (verslaggeving, personeelsbeheer, open science, …) en dit in nauw overleg met de Dienst Onderzoek en projectbeheer en de cluster Onderwijs.

Wetenschapscommunicator (50%)

 • Je coördineert en stuurt de organisatie aan van de wetenschapscommunicatie-activiteiten van Odisee (zie https://www.odisee.be/wetenschapscommunicatie )
 • Je ondersteunt onderzoekers en docenten bij het bekendmaken van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. Speciale aandacht gaat hierbij naar het bereiken van minder vanzelfsprekende doelgroepen.
 • Je coördineert en werkt nauw samen met de projectmedewerkers van de cel Wetenschapscommunicatie en met de ankerpersonen Wetenschapscommunicatie op de verschillende campussen.
 • Je organiseert samen met diverse partners diverse events zoals Dag van de wetenschap, wetenschapsfestivals, enz..
 • Je volgt de diverse initiatieven i.v.m. wetenschapscommunicatie inhoudelijk, administratief en financieel op (bijvoorbeeld STEM-academies, project Gelijkgestemd, STEM-speeltuin,...).
 • Je gaat actief op zoek gaan naar mogelijkheden om het onderzoek en de wetenschappelijke expertise van onderzoekers en docenten van Odisee bekend te maken naar een ruim publiek. Je werkt hiervoor samen met de betrokkenen projectaanvragen en financieringsdossiers uit.
 • Je bouwt een netwerk uit met onderzoekers en docenten.
 • Je ondersteunt en moedigt onderzoekers aan om hun expertise kenbaar te maken naar een ruim publiek, via leerlingensessies, deelname aan events, etc..
 • Je bouwt webpagina’s van wetenschapscommunicatie uit en onderhoudt ze.
JOUW PROFIEL
 • Je beschikt over een masterdiploma of doctoraat.
 • Je hebt ervaring in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek of bent bereid je erin te verdiepen.
 • Je hebt aantoonbare interesse in wetenschap en de communicatie ervan naar een breed publiek.
 • Je bent goed in het motiveren en coachen van collega’s.
 • Je legt vlot contacten met partners in het werkveld (overheden, onderwijs, vzw's,..).
 • Je kan goed organiseren.
 • Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail.
 • Dankzij je proactieve houding speel je handig in op opportuniteiten.
 • Je bent een teamplayer en werkt verbindend.
 • Je hebt een gedegen talenkennis, met name in gesproken en geschreven Nederlands en Engels.
 • Je bent vertrouwd met sociale media.
ONS AANBOD
 • Je komt terecht in een professioneel en divers team en bent de aanspreekfiguur voor onderzoekers en onderwijzend personeel.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je krijgt veel autonomie in de werkuitvoering.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Een vervanging als bediende met ingang van 16/08/2022 tot en met 31/08/2023.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • De opdracht wordt voornamelijk uitgeoefend op campus Aalst, Sint-Niklaas en Brussel, in combinatie met thuiswerk. In overleg bepalen we jouw hoofdcampus.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Hogeschool Odisee screent kandidaten op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Vervolgens nodigen we de best gerangschikte kandidaten uit voor deelname aan een extern assessment en een gesprek met de selectiecommissie.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Dirk Smits of Gert Naessens, via e-mail dirk.smits@odisee.be; gert.naessens@odisee.be, via telefoon 0486/49.74.71.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, liesbeth.deryckere@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

(Praktijk)lector ‘Systemen en Netwerken’ voor de Informatica opleidingen

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Office Manager cluster Bedrijfskunde

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Medewerker opleidingssecretariaat cluster Sociaal Agogisch Werk (60% tot 80%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Onthaalmedewerker campus Schaarbeek

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector muzische ontwikkeling voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken

Diensthoofd onderzoek en internationalisering

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken