Ga verder naar de inhoud

Diensthoofd onderzoek en internationalisering

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Onderzoek en internationalisering bestuiven en versterken ons onderwijs. Met een dubbel team van in totaal een tiental personen ondersteun je beide opdrachten. Je staat als diensthoofd in voor de efficiënte organisatie van de dienst, je coacht en begeleidt de medewerkers en stimuleert samenwerking tussen beide teams en met de opleidingen en onderzoekscentra. Samen met de directeur onderzoek en internationalisering werk je aan het bredere onderzoeksbeleid en beleid rond internationalisering.

JOUW TAAKINHOUD
 • Je stuurt de medewerkers en de werking van de dienst Internationale Relaties/International Relations Office (DIRO) en de dienst onderzoek en projectbeheer (DOP) aan.
 • Je organiseert de processen in de dienst, in functie van een goede ondersteuning van studenten, opleidingen, onderzoekscentra en onderzoekers. Concrete voorbeelden van dergelijke processen zijn:
  • het toekennen en het beheer van beurzen en mobiliteiten voor studenten en personeel;
  • het administratief beheer van (onderzoeks-)projecten en rapporteringen;
  • het beheer van personeelsallocatie op projecten.
 • Je bent het aanspreekpunt voor diensten, personeel en studenten voor:
  • mobiliteiten en noodsituaties tijdens mobiliteiten;
  • regelgeving m.b.t. mobiliteiten en internationalisering;
  • onderzoek gerelateerde administratieve processen (loketten financiers, afrekeningen, contracten …).
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor internen en externen i.v.m. het beheer van onderzoeksprojecten en de ondersteunende processen.
 • Je zet de expertise van de medewerkers in over domeinen heen en faciliteert samenwerking waar nodig en nuttig.
 • Je coacht collega’s in functie van een goede werking van de dienst, een sterke samenwerking intern en extern en een focus op professionele ontwikkeling. Je stimuleert het levenslang leren.
 • In samenwerking met de directeur onderzoek en internationalisering bouw je mee aan het onderzoeksbeleid en het internationaliseringsbeleid.
 • Je organiseert de kwaliteitszorg i.v.m. de dienstverlening.
 • Je zorgt voor een goede implementatie van digitale tools die de werking ondersteunen.
 • Je staat in voor het budgetbeheer van de dienst en stelt de begroting mee op.
 • Je volgt regelgeving op i.v.m. internationalisering en administratieve processen bij onderzoek. Je past de regelgeving toe in de werking van de dienst.
JOUW PROFIEL
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of doctoraat.
 • Je hebt ervaring in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek of internationalisering in het onderwijs en bent bereid je er verder in te verdiepen.
 • Je bent goed in het motiveren en coachen van collega’s. Je onderschrijft de visie van gedeeld en autonomie – ondersteunend leiderschap.
 • Je houdt ervan processen en de ondersteuning ervan te organiseren.
 • Je legt vlot contacten met partners in het werkveld (overheden, onderwijs, NGO’s, VZW’s).
 • Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail.
 • Dankzij je proactieve houding speel je handig in op opportuniteiten.
 • Je bent een teamplayer en werkt verbindend.
 • Je hebt een gedegen talenkennis, met name in gesproken en geschreven Nederlands en Engels.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Je komt terecht in een professioneel en divers team en bent de aanspreekfiguur voor onderzoekers, studenten en onderwijzend personeel.
 • Je krijgt veel autonomie in de werkuitvoering.
 • Een tewerkstelling als bediende met een contract van onbepaalde duur. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning in barema A31. Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week.
 • Deze opdracht bestaat uit een combinatie van campus- en thuiswerk. In overleg bepalen we jouw hoofdcampus (campus Brussel of campus Gent). Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar andere campussen.
 • Interne kandidaten benoemd als lid van het OP krijgen een ambtswijziging van OP naar ATP.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek en/of praktijkrelevante proef. Vervolgens worden de best gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een extern assessment en eventueel een afsluitend gesprek met de selectiecommissie.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Dirk Smits, Directeur Onderzoek en Internationalisering, via e-mail dirk.smits@odisee.be of telefonisch 0486/49 74 71.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, bij Liesbeth Deryckere via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

(Praktijk)lector ‘Systemen en Netwerken’ voor de Informatica opleidingen

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Office Manager cluster Bedrijfskunde

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Medewerker opleidingssecretariaat cluster Sociaal Agogisch Werk (60% tot 80%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Onthaalmedewerker campus Schaarbeek

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector muzische ontwikkeling voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector netwerken en systeembeheer voor de opleiding Elektronica-ICT – 50%

Odisee, de co-hogeschool | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken