Ga verder naar de inhoud

Gastdocent Animatiefilm (50%)

LUCA School of Arts | Genk | Deeltijds

Functieomschrijving

Gastdocent Animatiefilm (V,M, X)

Bepaalde duur - 50% aanstelling

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

Hoofdlocatie: campus C-Mine Genk

Campus C-Mine is een campus van en voor iedereen. Wij hebben de ambitie een omgeving te creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of beperking.

We willen opleidingen zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelt. Als campus geloven we dat, hoe inclusiever en duurzamer we zijn, des te beter we kunnen presteren. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven weerspiegeld te zien in het personeelsbestand en de onderwijs- en onderzoeksresultaten van onze opleiding. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te solliciteren!

Opdracht

De opdracht van de gastdocent bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken neemt een docent ook organisatorische, coördinerende of administratieve taken op.

Verantwoordelijkheden
 • Je bent verantwoordelijke titularis binnen een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen, meer specifiek
  • Artistiek atelier Animatiefilm, specialisatie Ruimtelijke animatie/Stop Motion in de bacheloropleiding en masteropleiding AVK – Animatiefilm campus C-mine.
  • Cross-over workshops creatieve technologie, hybride media, samen met de andere afstudeerrichtingen op campus C-Mine.
  • Exploratie van het medium en de daaraan gekoppelde technologie, zo breed mogelijk.
 • Je begeleidt studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse opdrachten.
  • Begeleiding jaarwerken bachelor Animatiefilm.
  • Begeleiding masterproeven Animatiefilm.
  • Specifieke focus op campusspeerpunten rond Contextgericht creëren, Creatieve Technologie, Medium Exploratie, Toekomstscenario’s en Ondernemingszin.
Profiel
 • Je hebt een masterdiploma Audiovisuele Kunst - Animatiefilm (of gelijkgesteld diploma) aangevuld met 6 jaar nuttige artistieke beroepservaring buiten het onderwijs.
 • Je hebt artistieke en technische bedrevenheid in Animatiefilm, Stopmotion, Pixiliation en Motion Control: van analoge tot digitale media.
 • Je hebt een duidelijke visie op en ervaring met ondernemerschap binnen de brede creatieve sector.
 • Je hebt een basiskennis van fotografie.
 • Je omarmt nieuwe relevante technologieën en integreert die in je onderwijsopdracht.
 • Je kan verbanden leggen tussen specifieke animatiefilmtechnieken en artistieke vaardigheden.
 • Je kan verbanden leggen tussen de verschillende opleidingen op campus C-mine, maar tevens binnen LUCA.
 • Je beschikt over sterke didactische vaardigheden
 • Je communiceert in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Je hebt een collegiale ingesteldheid en bent een teamspeler
 • Je bent bereid om op termijn een coördinerende of leidende rol op te nemen.
 • Je stelt je loyaal op ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool
Aanbod

Wij bieden een deeltijdse aanstelling van bepaalde duur (50%) in het vacant ambt van gastdocent (barema 512) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Dirk Reynders, campusopleidingshoofd Audiovisuele Kunsten: dirk.reynders@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 16 juni 2023 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

Een eerste selectie gebeurt op basis van de dossiers. Je kan uitgenodigd worden voor een interview in de week van 26 juni en wordt hier zo snel mogelijk over verwittigd.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een C.V. en een portfolio
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Andere vacatures bij LUCA School of Arts