Ga verder naar de inhoud

Gastprofessor Scenarioschrijven bij ANIMATIEFILM & RE:ANIMA (20%)

LUCA School of Arts | Genk | Deeltijds

Functieomschrijving

Vacature gastprofessor Scenarioschrijven bij ANIMATIEFILM & RE:ANIMA

(20%, bepaalde duur)

LUCA School of Arts

Hoofdlocatie: Genk, campus C-mine

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraag-gestuurde initiatieven, en onze multicampus-realiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA heeft 3 audiovisuele opleidingen; een professionele bachelor Film-TV-Video op campus Narafi en 2 masteropleidingen audiovisuele kunsten, op campus Sint-Lukas en campus C-mine. Op campus C-mine in Genk bestaat de opleiding uit 3 afstudeerrichtingen: Animatiefilm, Game design en Televisie-Film.

Opdracht

Je concrete onderwijsopdracht situeert zich in de opleiding Audiovisuele Kunsten op campus C-mine, in de afstudeerrichting Animatiefilm en bestaat uit:

Lesgeven en cursusontwikkeling binnen deze opleidingsonderdelen:

 • 2ANI Mediacontexten-Filmanalyse: 20 lesuren (studiefiche)
 • 3ANI Narratieve tools-scenario: 30 lesuren (studiefiche)

Begeleiden van projecten binnen deze opleidingsonderdelen:

 • Masteratelier conceptuele context-scenario: 60 uur (studiefiche)
 • Creative Animation atelier (Engelstalig): 70 uur (studiefiche)

Profiel

 • je bent loyaal ingesteld en onderschrijft de opdracht, de missie, de visie en het beleid van LUCA
 • je hebt een collegiale ingesteldheid en je bent een goede teamspeler
 • je bent bereid om te werken aan de ontwikkeling van je (onderwijs-)professionaliteit en expertise
 • je bent communicatief en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs (codex Hoger Onderwijs art. II 270)
 • je hebt didactische vaardigheden en weet een vruchtbare en veilige leeromgeving te creëren
 • je behaalde een masterdiploma, aangevuld met enkele jaar nuttige artistieke beroepservaring buiten het onderwijs in het audiovisuele werkveld
 • je expertise is aantoonbaar en wordt erkend, meer bepaald in (scenario-)schrijven voor animatiefilm en animatie-filmanalyse.

Aanbod

Wij bieden een contractuele aanstelling van bepaalde duur (20 %) als gastprofessor (barema 502 of 512). De aanstelling gebeurt voor één academiejaar (15/9/2022 t.e.m. 14/9/2023) en is verlengbaar mits positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen en statuten vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Geert Werkers, opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten campus C-mine geert.werkers@luca-arts.be en bij Tom Vanroy, coördinator van de afstudeerrichting Animatiefilm, tom.vanroy@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 30 mei 2022 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

We nodigen je ook vrijblijvend en van harte uit op zaterdag 14 mei op onze opencampusdag. Het is een ideale gelegenheid om onze opleiding en de campus te leren kennen.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 • een motivatiebrief, waarin we jouw toegevoegde waarde voor onze opleiding en voor LUCA kunnen lezen. We gaan er daarbij van uit dat ervaring en expertise delen met de jongere generatie een minimum vereiste is en geen meerwaarde.
 • een cv
 • attest van diploma (en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)
 • een artistiek portfolio – al dan niet online – dat een beeld geeft van je profiel en je (medewerking aan) audiovisuele realisaties.

Alleen volledige dossiers worden aanvaard.

Sollicitatiegesprekken worden georganiseerd op 14 of 16 juni 2022, na selectie op dossier.

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Andere vacatures bij LUCA School of Arts

Digitaal anker regio Gent (100%)

LUCA School of Arts | Gent | Voltijds
Vacature bekijken

Gastprofessor Cinematografie bij TELEVISIE-FILM (60%)

LUCA School of Arts | Genk | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastprofessor Fictie bij TELEVISIE-FILM (70%)

LUCA School of Arts | Genk | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastprofessor Game Engines bij GAMEDESIGN (60%)

LUCA School of Arts | Genk | Deeltijds
Vacature bekijken

Project Manager Facility (50%)

LUCA School of Arts | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Expert dienst Onderwijsadministratie (100%)

LUCA School of Arts | Voltijds
Vacature bekijken