Ga verder naar de inhoud

Hoofdmedewerker laboratoriumbeheer - functieklasse B - 50% (100% vanaf 1/5/22) (DBT E 010)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds

Functieomschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Als laborant binnen het departement Biowetenschappen en Industriële Technologie word je toegewezen aan het departement Biowetenschappen en Industriële Technologie en heb je een ondersteunende functie ten aanzien van het onderwijzend personeel.

Je ressorteert onder departementaal coördinator laboratoria (departementshoofd).

Je hebt het volgende takenpakket:

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

Takenpakket:

Algemeen (onafhankelijk van labo type)

 • Eerste aanspreekpunt voor lesgevers HOGENT-bacheloropleidingen/ UGENT partners/ GO5! Partners
 • On site aanspreekpunt voor externen
 • Controle op labo toegang (inclusief toegang tot kasten)
 • Toestellen/ labo-uitrusting/ atelier uitrusting:
  • Eerste aanspreekpunt voor gebruik van toestellen
  • Aanspreekpunt voor verhelpen van (kleine) gebruiksproblemen toestel
  • Ter beschikking stellen/ op punt stellen van SOP’s en trouble shooting fiches
  • Operationeel houden, bijstellen en afregelen van machines en apparatuur.
  • Opvolgen van in dienst stellingen – keuringen – onderhoud (volgens onderhoudsplan) – kalibraties - goede werking van toestellen – validatie van toestellen
  • Herstellingen: organiseren en opvolgen
 • Infrastructuur
  • On site aanspreekpunt voor technische diensten HOGENT
  • Opvolgen van verbeterpunten uit werkplaatsbezoeken
  • Melden aan DFB en opvolgen van problemen aan infrastructuur (gas – water – elektriciteit)
 • Veiligheid
  • Interne opleiding (bio)veiligheid en milieu volgen/ up-to-date houden
  • Interne opleiding brandbestrijding volgen/ up-to-date houden
  • Interne opleiding EHBO volgen/ up-to-date houden
  • Opvolgen aanwezigheid PBM’s
  • Inventaris MSDS/ TDS fiches op-to-date houden
 • Materialen/ reagentia
  • Magazijn/ stockbeheer
  • Bestellingen organiseren en opvolgen
 • Directe onderwijsondersteuning:
  • Ondersteuning bij de organisatie van practica
  • Examen toezichten
  • Externe opleidingen volgen om expertise gelinkt aan onderwijsondersteuning up-to-date te houden
  • Ondersteunen van workshops en dienstverlening

Specifiek voor ateliers Mechanica

 • Verzorgen van demonstraties van las- en verspaningstechnieken
 • Nazicht/ herstelling/ slijpen van gereedschappen mechanica atelier
 • Onderhoud, keuringen, herstellingen en magazijnbeheer (zelfstandig beheer van grondstoffen en gereedschappen, plaatsen van bestellingen met aandacht voor prijsevolutie, stockopvolging gassen)

Competentievereisten

 • Je hebt een degelijke praktische kennis en ervaring inzake las-en verspaningstechnieken
 • Je hebt een degelijke praktische kennis inzake elektrische aansluiting van machines.
 • Je hebt een BA4 of bent bereid dit attest te behalen.
 • Je hebt een degelijke praktische kennis en ervaring met CNC machines/ CAD-CAM systemen.
 • Je weet van aanpakken bij onderhoud en herstellingen. Je werkt oplossingsgericht.
 • Je bent op de hoogte van de regelgeving m.b.t milieu- en veiligheidsaspecten; praktische ervaring hierbij is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met Microsoft Office pakket.
 • Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten, denkt kritisch mee en neemt initiatief.
 • Je hebt oog voor orde en nauwkeurigheid en werkt georganiseerd en resultaatgericht.
 • Je communiceert duidelijk, open en efficiënt.
 • Je bent een echte teamspeler maar bent ook in staat om autonoom te werken.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing in functie van de jobvereisten.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze betrekking(en) tot en met uiterlijk 17-09-2021, uitsluitend via uitsluitend via de knop 'solliciteren' hieronder, met toevoeging van je curriculum vitae en een motivatiebrief. Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld.

Kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek, dat vermoedelijk zal plaatsvinden in de periode eind september – begin oktober.

Loonvoorwaarden

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: €2.377,17 B12: €2.626,83 B21: €2.896,43 B22: €3.237,72).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire betrekking

 • Voor een volume van 50% ten vroegste vanaf 01-01-2022 tem 30-04-2022 in toepassing van artikel V.191 §2 van de Codex Hoger Onderwijs.
 • Voltijds vanaf 01-05-2022. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling mits positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur met zicht op een vaste benoeming eveneens mits positieve evaluatie.

De jobinhoud en organisatie van deze statutaire betrekking zal je toelaten de work-life balance in evenwicht te houden.

Voor inhoudelijke vragen over de betrekking kan je terecht bij Wim De Schrijver, opleidingshoofd Industriële Technologie of Christel Meert, departementaal coördinator. Dit kan via e-mail (wim.deschrijver@hogent.be of christel.meert@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) over de betrekking kan je terecht bij Ellen Vanhulle. Dit kan via e-mail (ellen.vanhulle@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Hogeschool Gent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Andere vacatures bij Hogeschool Gent

Lector landbouw - 50% (DBT A 023)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector dierenzorg - 90% (DBT V 024)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector dierenzorg - 70% (DBT A 025)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector dierenzorg - 40% (DBT A 026)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector groen- en plantmanagement - 75% (DBT A 021)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector landbouw - 40% (DBT A 022)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken