Ga verder naar de inhoud

ICT Project Manager

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

JOUW TAAKINHOUD

Als ICT Project Manager leid je ICT projecten die zowel binnen als buiten de ICT afdeling kunnen geïnitieerd worden en die zowel technisch als functioneel van aard kunnen zijn.

Je coördineert en begeleidt de opvolging en realisatie van de aan jou toegewezen projecten waarbij het creëren van toegevoegde waarde centraal staat. Je zorgt er tevens voor dat deze projecten op tijd, binnen budget en kwaliteitsvol gerealiseerd worden.

 • Je stelt het project charter mee op.
 • Je brengt de stakeholders in kaart, communiceert met hen en betrekt ieder volgens zijn/haar rol in het project.
 • Je bakent de scope van het project af en stelt het projectdoel duidelijk. Je stelt (eventueel samen met de business en/of een analist) de nodige vereisten op.
 • Je maakt een planning op voor tijdige realisatie van het project.
 • Je bepaalt de nodige resources en het nodige budget zodat het project kwaliteitsvol kan gerealiseerd worden en dat aan de nodige vereisten voldaan is.
 • Je legt de risico’s vast en bepaalt hoe hiermee omgegaan wordt.
 • Je stelt het projectteam samen en leidt het. Je bepaalt indien nodig ook de samenstelling van een stuurgroep.
 • Je volgt het project op en bewaakt de kwaliteit ervan.
 • Je rapporteert over de status en de voortgang van het project, de issues en de risico’s.
 • Je legt de nodige contacten met externe leveranciers en werkt met hen samen. Intern werk je samen met alle hiërarchische niveaus.
 • Je staat in voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van het project.

Je rapporteert aan het diensthoofd Informatie Management.

JOUW PROFIEL
 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma (bij voorkeur in een IT gerelateerde richting).
 • Je hebt een bewezen ervaring met projectmanagement in een ICT context en in het leiden van projectteams.
 • Een certificering (PMI, Prince2, …) en/of ervaring met agile aanpak van projecten is een voordeel.
 • Je maakt de juiste keuze voor de projectaanpak : waterval, agile of hybride.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, kan probleemoplossend denken.
 • Je kan zelfstandig, gestructureerd, planmatig en klantgericht werken.
 • Je bent een teamplayer en beschikt over coachende vaardigheden.
 • Je kan de juiste prioriteiten stellen.
 • Je toont zin voor initiatief en durft verantwoordelijkheden opnemen.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent communicatief, kan technisch jargon begrijpelijk vertalen en past je stijl vlot aan (communicatie op alle niveaus).
 • Je deinst er niet voor terug om presentaties te geven.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende voor een voltijdse tewerkstelling (38u/week). Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad A1 of A2 (weddeschaal 585 of 587, afhankelijk van de relevante ervaring).
 • Nuttige beroepservaring kan meegenomen worden in de berekening van je anciënniteit. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Je wordt tewerkgesteld op campus Brussel of Gent, in combinatie met thuiswerk. Je bent bereid je te verplaatsen naar andere campussen.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en/of een competentiegericht interview.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Dirk Schellinck, diensthoofd Informatie Management, dirk.schellinck@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via greet.dhaese@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

ICT Service desk medewerker

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Projectassistent CenSE (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Medewerker Studentenadministratie (50%, tijdelijk)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Interim
Vacature bekijken

Projectmedewerker TETRA Digitale Werkinstructies (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken