Ga verder naar de inhoud

Jurist – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Heb je kennis van het administratief recht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht? Heeft GDPR voor jou geen geheimen? Was je altijd al geboeid door het reilen en zeilen van een hogeschool? En voel jij je warm worden van de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou. In deze functie behartig je, onder verantwoordelijkheid van het Diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie én in zeer nauwe samenwerking met je collega Juridisch Adviseur, de juridische belangen van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:
• de juridische begeleiding en controle van de overeenkomsten die door de hogeschool en haar entiteiten worden afgesloten;
• de juridische begeleiding van de hogeschool, in overleg met de data protection officer (DPO), met het oog op de naleving van de regels die door de GDPR worden opgelegd;
• het verrichten van korte juridische studies, het verlenen van inhoudelijke ondersteuning (formuleren van juridische adviezen, ontwikkeling van besluiten, …) en bijstand aan leidinggevenden en andere medewerkers van de hogeschool;
• de opmaak van dienstnota’s of ontwerpen van interne nota’s met betrekking tot juridische zaken;
• de juridische en administratieve voorbereiding, begeleiding en opvolging van de beroepsprocedures inzake studievoortgangsbeslissingen, alsook examentuchtprocedures en tuchtprocedures tegen studenten;
• overleg met de advocaten van de hogeschool, de interne begeleiding en opvolging van juridische procedures voor hoven en rechtbanken.

Profiel

• analytisch en kritisch: Je identificeert juridische risico's, beoordeelt hun impact en voorziet de nodige maatregelen. Je kan en wil je enerzijds verdiepen in een moeilijk dossier en anderzijds vlot routinematig werk opnemen. Je bent accuraat en integer. Jouw pragmatische ingesteldheid is in mooi evenwicht met jouw professionele nauwkeurigheid.
• adviserend en dienstverlenend: Je onderscheidt je door een proactieve, ondernemende en klantgerichte houding. Je geeft gericht advies aan het management, de leidinggevende en je rechtstreekse collega's.
• communicatief: Je bent een stevige gesprekspartner en communiceert op een open en heldere manier. Je bent een echte netwerker en creëert draagvlak, door zowel een intern als extern netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Je bent open waar het kan en discreet waar het moet.
• samenwerken: Je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen. Je bent in staat om over de diensten, directies en departementen heen samen te werken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten (of gelijkgeschakeld door artikel II.377 Codex hoger onderwijs tot gelijkschakeling van graden uitgereikt voor het academiejaar 2004-2005 met de graad van master).
• Je hebt een goed onderbouwde juridische kennis, in het bijzonder inzake administratief recht, contractenrecht en GDPR. Kennis van het onderwijsrecht en van het hogeronderwijslandschap, alsook van het intellectuele eigendomsrecht strekt tot de aanbeveling.
• Je bent vertrouwd met de courante MS-Office toepassingen en met het raadplegen van juridische databanken.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 40% m.i.v. 19-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.
Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk niet vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 60% m.i.v. 19-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022 of tot terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.
Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren
Tot en met 09-01-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

Adviseur communicatie – 100%

AP Hogeschool | Antwerpen | Voltijds
Vacature bekijken

medewerker organisatie opleiding – 60%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

medewerker roostering/planning – 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector Onderzoekscoördinator Industrie en Omgeving – 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector Onderzoekscoördinator Duurzame Stadsontwikkeling - 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector Onderzoekscoördinator Media, Design & IT – 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken