Ga verder naar de inhoud

Lector Gezinspedagogiek in de opleiding Gezinswetenschappen

Odisee, de co-hogeschool | Brussel (Schaarbeek) | Voltijds

Functieomschrijving

Inleidende tekst

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze partners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

In de cluster Mens en Samenleving worden verschillende opleidingen aangeboden: Ba gezinswetenschappen, Ba Human Ressources Management, Ba orthopedagogie, Ba sociaal werk, Banaba psycho-sociale Gerontologie en een graduaat maatschappelijk werk (en dit op drie campussen: Schaarbeek, Dilbeek en Brussel centrum). Naast onderwijs zetten we sterk in op het ontwikkelen van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Deel jij onze ambitie en wil jij meewerken aan een open en innovatieve onderwijsgemeenschap? Ben je ervan overtuigd dat jouw sterktes en potentieel een meerwaarde kunnen betekenen voor de cluster Mens en Samenleving? Stel je dan kandidaat om ons team te komen versterken.

Taakinhoud

Voor deze functie zijn we op zoek naar een collega die lesactiviteiten (60%) combineert met onderzoeksactiviteiten (40%).

 • Als docent verzorg je leeractiviteiten binnen de pedagogische leerlijn (oa voor volgende opleidingsonderdelen: fundamentele pedagogiek en gezinspedagogiek). Actuele opvoedingsthema's vormen jouw expertisedomein. Jouw expertise zet je ook in bij projectwerk met studenten en in het begeleiden van bachelorproeven. Je denkt vanuit jouw expertise mee na over de ontwikkeling en inhoud van de volledige opleiding. Je kent het werkveld voldoende om te weten welke achtergrond er belangrijk is voor onze afgestudeerden en kan praktijkgerichte casussen aanbrengen. Als docent ben je didactisch onderlegd om onze onderwijsvisie vorm te geven in de praktijk.
 • Als onderzoeker neem je een trekkersrol in het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, meer in het bijzonder binnen de onderzoekslijn opvoedings- en gezinsondersteuning. Het onderzoek is praktijkgericht en gebeurt op vraag van en in nauwe samenwerking met het werkveld. Het kenniscentrum tracht de behoeften van ouders in het vizier te krijgen en het aanbod van gezinsondersteuning daarop af te stemmen.
 • Als docent en onderzoeker werk je actief mee aan curriculumvernieuwing vanuit jouw eigen expertise, breng je onderwijsexpertise binnen in het team en ben je een ondersteuner in onderwijsontwikkelingsprocessen.
 • Als lid van het onderwijsteam neem je ook taken op in het kader van opleidingsondersteuning zoals o.a. infomomenten/sid-­in's, examentoezichten, zaterdagpermanenties.
 • De lesactiviteiten gaan ook door op zaterdag, zodat zaterdagwerk tot de normale werkdagen behoort.

Profiel

 • Je beschikt over een doctoraat in de pedagogische wetenschappen.
 • Je bent een ervaren onderzoeker en docent en houdt van de combinatie van beide opdrachten. De vacature staat open voor senior profielen: als onderzoeker moet je een trekkersrol opnemen en ervaring hebben als projectleider van onderzoeksprojecten, ook als docent verwachten we een collega met ervaring in het hoger onderwijs, die mee kan bouwen aan de onderwijsvisie en curriculumvernieuwing.
 • Actuele opvoedingsthema's vormen jouw inhoudelijke expertise.
 • Je bent flexibel inzetbaar binnen je competentiedomein.
 • Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen.
 • Je heb affiniteit in het werken met verschillende studentengroepen.
 • Je bent een enthousiasmerende spreker en schrijft vlot (zowel wetenschappelijke bijdragen als schrijven voor een breed publiek).
 • Je legt vlot contacten met partners in de academische wereld en het werkveld.
 • Je bent een teamspeler en werkt verbindend.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijs- en onderzoeksomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via professionalisering.
 • We stimuleren om eigen onderzoekstopics die aansluiten bij de onderzoekslijnen uit te bouwen.
 • Een statutaire aanstelling als Lector met inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op campus Schaarbeek.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling...

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Miet Timmers, opleidingshoofd Bachelor in de Gezinswetenschappen, miet.timmers@odisee.be of Tanja Nuelant, clusterdirecteur, tanja.nuelant@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst, via personeelsadministratie@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van 11 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

Opleidingshoofd Voeding- en dieetkunde

Odisee, de co-hogeschool | Gent | Voltijds
Vacature bekijken

Onderzoeker Kritisch denken over Wetenschap voor Onderzoekscentrum ExploRatio, cluster Onderwijs

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastdocent Didactiek / Gedragswetenschappen (50% a.i.) - campus Aalst

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastdocent Didactiek / Gedragswetenschappen (50% a.i.) - campus Brussel

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastdocent Vakdidactiek Gedrag en Maatschappij (10% a.i.) - campus Aalst

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken

Gastdocent Vakdidactiek Gedrag en Maatschappij (10% a.i.) - campus Brussel

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken