Ga verder naar de inhoud

Lector pedagogische vakken – 50 %

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds

Functieomschrijving

Hoe groot wil jij worden?

We willen het beste uit jou halen: wie je ook bent, vanwaar je ook komt, wat je ook draagt.

Karel de Grote hogeschool is een warme en ambitieuze leer-en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met 1.300 collega's en voor meer dan 13.000 studenten. We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs met ruimte voor groei. We zoeken een enthousiaste collega om aan de slag te gaan als:

Lector pedagogische vakken – 50 %

Je functie

 • Je maakt deel uit van het opleidingsteam secundair onderwijs.
 • Je geeft het vak ‘In dialoog’ in het eerste jaar. In dit opleidingsonderdeel traint de student zijn communicatieve vaardigheden spreken en schrijven. Ook de roos van Leary, de axioma's van Watzlawick, feedback geven, actief luisteren, basishouding van Rogers, Joharivenster komen aan bod. Daarnaast is er ook in het eerste jaar Leren en ontwikkelen. In dit opleidingsonderdeel komen ontwikkelingsfactoren, growth mindset en het menselijk brein aan bod en wordt er bekeken hoe adolescenten leren.
 • In het derde jaar neem je educatieve uitdagingen op en geef je een keuzetraject ivm de overgang van lager naar secundair onderwijs.
 • Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen die bij voorkeur evidence-based/-informed zijn.
 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding.
 • Je bent vertrouwd met ‘blended werken’.
 • Je bent trajectbegeleider en stagebegeleider in het eerste en derde jaar van de opleiding. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen. In de verkorte opleiding ben je werkplekbegeleider voor studenten tijdens hun schoolstage.
 • Je stimuleert de kritische reflectie op het didactisch handelen van de studenten.
 • Je deelt je specifieke expertise met het werkveld.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan infodagen, inschrijvingen enz.
 • Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij tot de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
 • Je werkt op campus Zuid. Je rapporteert aan het opleidingshoofd van de opleiding.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma pedagogische wetenschappen en een diploma van leraar.
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring met lesgeven in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Je bent vertrouwd met de leerplannen en de eindtermen van het vernieuwd secundair onderwijs en met het ontwikkelen van leerlijnen.
 • Je kan studenten coachen in de didactische componenten.
 • Je bent bereid om je eigen professionalisering mee vorm en inhoud te geven en samen te werken met collega’s in het werkveld. Je bent breed maatschappelijk georiënteerd.
 • Je stelt de juiste prioriteiten en houdt focus op de doelstellingen. Je bent creatief, veranderingsbereid en innovatief.
 • Je bent een gepassioneerd lesgever en coach. Je bent sterk in het ontwikkelen, begeleiden en evalueren van leerprocessen binnen je vakgebied en het aanbieden van een krachtige leeromgeving.
 • Je bent in staat relevante resultaten uit wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek te vertalen op maat van de toekomstige leraar ‘secundair onderwijs’ en deze te integreren in je lessen. Je formuleert open en gerichte feedback.
 • Je beschikt over een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen. Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van collega’s en samenwerking stimuleert.
 • Je krijgt energie van lesgeven of het idee van lesgeven. Wij ondersteunen je in je verdere professionele groei.
 • Je bent zeer contactvaardig zowel met studenten, collega’s als met het beroepenveld en hanteert een verzorgde taal (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je kan ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van je werk. Binnen KdG werkt het onderwijzend personeel met de courante MS-office programma’s, de digitale leeromgeving Canvas en het digitaal platform e-studentservice.

Ons aanbod

 • Een aanstelling als lector in deeltijds dienstverband (50%).
 • Je opdracht start op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2022.
 • Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring (barema 502 = lector/master). Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs
 • Bij KdG krijgt jouw groei alle ruimte. Ruimte voor theorie en praktijk. Ruimte voor experiment en vernieuwing. Daar sta je niet alleen voor. Elke startende docent krijgt een aangepast professionaliseringstraject.
 • Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, opleidingsmogelijkheden, lerarenkaart en een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
 • KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Solliciteren?

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures

- klik op gewenste vacature

- solliciteer online onderaan de pagina

- vul het sollicitatieformulier in en voeg een uitgebreide motivatie & je cv toe als bijlage

De sollicitatieperiode loopt tot en met 18 augustus 2021:

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview in de week van 23 augustus.

Meer informatie?

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Tinne Auwerkerken, Opleidingshoofd professionele bachelor secundair onderwijs, via 03 613 14 50 of tinne.auwerkerken@kdg.be.

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.

Onze hogeschool is wegens zomervakantie gesloten vanaf 11 juli tot 16 augustus. Daarom kan het wat langer duren alvorens er reactie komt op je mogelijke kandidatuur.

Karel De Grote Hogeschool

KdG blijft groeien! We voeren een beleid gericht op innoveren en ondernemen én stellen zelfontplooiing centraal. Daarom durven we onszelf best een aantrekkelijke werkgever te noemen. Of je nu doceert, aanstuurt, ondersteunt ... je groeit als medewerker samen met de studenten.

Andere vacatures bij Karel De Grote Hogeschool

International Marketing Officer - Content - 40%

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

International Marketing Officer - 40%

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Stafmedewerker professionalisering docenten - 80%

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Assistent / Doctor-assistent Artistieke Onderwijsactiviteiten - 25 tot 50 %

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)Lector Maatschappelijke vakken - 70%

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector Nederlands / Engels - 45%

Karel De Grote Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken