Ga verder naar de inhoud

Lector Visual Interaction – 80%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.
De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.
Als lector Visual Interaction zorg je voornamelijk voor:
- de voorbereiding en begeleiding van de colleges zoals Interface DesignLab I, Interface DesignLab III, Visual Interaction en Interaction Essentials I;
- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;
- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;
- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;
- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);
- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);
- deelname aan examencommissies;
- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);
- het verzorgen van infoactiviteiten;
- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);
- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;
- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;
- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;
- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je hebt aantoonbare expertise in gebruiksgerichte ontwerpmethoden.
Je weet hoe je UX en UI-designs moet ontwerpen en opleveren. Je hebt aantoonbare kennis van HTML, CSS, Javascript en ervaring in het ontwerp van mobiele en web-interfaces. Je beheerst grafische ontwerpsoftware en kan vlot overweg met prototyping/design tools zoals Adobe XD.
Je volgt trends in webontwerp, interface design en internettechnologie op.
Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.
Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.
Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.
Je bent een enthousiaste medewerker.
Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.
Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Master in Beeldende Kunsten of Master Productontwikkeling.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.
Je ontvangt een loon op basis van barema 502. (meer informatie over het barema vind je op )
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 20-06-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.
Plaats van tewerkstelling
Campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen
Opleiding Grafische en Digitale Media

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

lector wegvervoer – 65%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector professionele vaardigheden 3: transport en logistiek – 10%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector douane – 40%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector marketing werkplekleren (coördinatie en studentenbegeleiding) – 40%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector werkplekleren 4 marketing – 15%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector ICT – 45%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken