Ga verder naar de inhoud

Onderzoeker - lector transport en logistiek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds

Functieomschrijving


Je combineert een onderzoeksopdracht aan het expertisecentrum businessmanagement met een lesopdracht aan het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

- Je treedt in actieve interactie met transportbedrijven en logistieke dienstverleners en detecteert hun kennis- en innovatienoden;
- Je analyseert en vertaalt de behoeften van het werkveld en de overheid naar concrete onderzoeksvragen voor het expertisecentrum die je samen met het team uitwerkt tot direct toepasbare oplossingen voor het werkveld/de overheid;
- Je zorgt ervoor dat de verkregen onderzoeksresultaten gevaloriseerd worden binnen het dienstverleningsaanbod van het expertisecentrum en de transport- en logistiekopleidingen van het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde;
- Je doceert transport en logistiek gerelateerde opleidingsonderdelen binnen de Bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Supply Chain Management;
- Je onderhoudt goede en tijdige feedback richting collega-onderzoekers en opdrachtgevers;
- Je rapporteert aan de directeur onderzoek en de studiegebieddirecteur van Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
- Je beschikt minstens over een masterdiploma in de handelswetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen of handelsingenieur;
- Je combineert een sterke interesse voor transport en logistiek met goede communicatie- en netwerkvaardigheden. Dit stelt je in staat om probleemloos de kennisnoden van het werkveld te vertalen in nieuwe onderzoeksprojecten of dienstverleningsopdrachten;
- Je bent vertrouwd met het ontwikkelen en implementeren van transportoplossingen, bij voorkeur met betrekking tot stadsdistributie en/of gespecialiseerd transport van geconditioneerde goederen;
- Kennis van en ervaring met interne/externe logistieke processen, bij voorkeur in de medische sector (ziekenhuizen e.a.) : opslag, transport, voorraadbeheer, planning, distributie, etc. maakt je onmiddellijk inzetbaar;
- Onderwijservaring is een pro, maar niet noodzakelijk. Een opleiding pedagogische en didactische competenties wordt intern aangeboden. Een diploma lerarenopleiding is dus geen vereiste;
- Onderzoekservaring is geen vereiste maar een gedegen interesse in praktijkgericht onderzoek is een must;
- Je spreekt naast Nederlands ook vlot Engels.


Functiespecifieke competenties

- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.
- Je werkt vernieuwend/innovatief.
- Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
- Je gaat constructief kritisch te werk.Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor lector (master) van het departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).

Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.


PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een opdracht van 80-100% vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Er is kans op verlenging mits positieve evaluatie. Het project loopt tot en met 31 augustus 2024.

Je kan kandideren tot en met 18 augustus 2022.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Stephan Weemaes, Hoofd Expertisecentrum Businessmanagement , campus Kortrijk,
op het nummer +32 475 84 43 20 of via mail stephan.weemaes@vives.be

Administratief:
mevrouw Stefanie Braekeveldt, medewerker HR administratie,
via mail stefanie.braekeveldt@vives.be

VIVES Hogeschool

VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1.500 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 17.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES.
Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Andere vacatures bij VIVES Hogeschool

Medewerker Application Management

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector ICT en onderzoek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector winkelmanagement

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Onderzoeker machinevisie

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

Onderzoeker autonome robotica & drones

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

Onderzoeker digital twin & VR

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken