Ga verder naar de inhoud

Onderzoeker (veiligheid)

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds

Functieomschrijving


Expertisecentrum Sociale Innovatie

Het Expertisecentrum Sociale Innovatie is Human Centered. De mensen op de eerste plaats. Innovatie is pas duurzaam wanneer rekening gehouden wordt met de impact die een product of dienst heeft op alle mogelijke stakeholders. Lokale verankering, het streven naar maatschappelijke impact die verder gaat dan economische impact, oplossingsgerichtheid en interdisciplinariteit staan centraal in onze benadering.

Functiebeschrijving

Je wordt ingezet in verschillende onderzoeksprojecten, lopende bij het expertisecentrum sociale innovatie. Mogelijks wordt de functie opgesplitst binnen de verschillende projecten en kan de opdracht gecombineerd worden met vacatures in onderwijsopdrachten.

- Je gaat deel uitmaken van het PWO project ‘Be ready to help’, waarin onderzoek wordt gedaan naar de rol van vrijwilligersnetwerken in crisissituaties. Binnen dit projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt niet alleen een inventaris gemaakt van de bestaande netwerken van burgers maar wordt ook via kwalitatief en kwantitatief onderzoek inzicht verworven in het draagvlak voor en de opportuniteiten van vrijwilligersnetwerken in het verhogen van de zelfredzaamheid en het aanpakken van (acute) crisissituaties. Er wordt via deze inzichten finaal gestreefd naar het ontwikkelen van een gedragen en duidelijk inzetkader om lokale overheden te ondersteunen in het faciliteren en borgen van dergelijke vrijwilligersnetwerken in de toekomst. Je brengt de bestaande initiatieven in kaart en je onderzoekt opportuniteiten en randvoorwaarden voor het bestendigen van deze netwerken. Op basis van de verworven kennis binnen het project begeleid je, samen met je mede-onderzoekers, lokale overheden in het faciliteren van vrijwilligersnetwerken.
- Bovendien werk je aan een project ‘zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties’, waarbij bij burgers wordt gepolst naar hun eigen weerbaarheid in crisissituaties. Een kennis van kwantitatieve data-analyse en SPSS strekt hierbij tot te aanbeveling.
- Tot slot werk je mee aan het PWO project ‘Make democracy work’. In dit project verkennen we of creatieve werkvormen een interessant medium kunnen zijn om met burgerschapseducatie aan de slag te gaan in de klascontext.
- Je treedt samen met je mede-onderzoekers van VIVES in actieve interactie met de stuurgroep(en) van de verschillende projecten en presenteert de resultaten op congressen en studiedagen.
- Je schrijft een eindrapport.
- Je hebt goed en regelmatig overleg met coördinator van het Expertisecentrum.
- Je rapporteert aan de coördinator.
- Je denkt en schrijft actief mee aan nieuwe onderzoeksvoorstellen.
- Je beschikt over een masterdiploma in de veiligheidswetenschappen, bestuurskunde, criminologie, sociologie of psychologie.
- Je combineert een sterke interesse voor noodplanning, crisisbeheer en veiligheid met goede communicatie- en netwerkvaardigheden. Dit stelt je in staat om probleemloos de wensen van de steden en gemeenten te vertalen in een inzetkader.
- Onderzoekservaring (kwalitatief en kwantitatief) sterkt tot de aanbeveling; een interesse in praktijkgericht onderzoek is een must.
- Je hebt een vlotte pen en geen schrik om te presenteren voor groep.
- Je spreekt en schrijft naast Nederlands ook vlot Engels.
- Je bent leergierig en bereid om je in te werken in nieuwe concepten en methodologieën.
- Je bent (quasi) onmiddellijk beschikbaar.
- Je voldoet aan de taalvereisten hoger onderwijs of bent bereid om dit te verwerven. Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.
Functiespecifieke competenties
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.
- Je werkt vernieuwend/innovatief.
- Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
- Je gaat constructief kritisch te werk.Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor lector (master) van het departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).

Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.

Inhoudelijk:
mevrouw Isabel Vanslembrouck, directeur Onderzoek en Valorisatie,
op het nummer 0479 53 41 72 of via mail isabel.vanslembrouck@vives.be

Administratief:
mevrouw Stefanie Braekeveldt, medewerker HR administratie,
via email stefanie.braekeveldt@vives.be

VIVES Hogeschool

VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1.500 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 17.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES.
Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Andere vacatures bij VIVES Hogeschool

Onderzoeker Agri4Food

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Roeselare | Deeltijds
Vacature bekijken

(praktijk)lector lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Torhout | Deeltijds
Vacature bekijken

Verantwoordelijke vorming en coaching CoCon

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

Taalverantwoordelijke CoCon

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Communicatieverantwoordelijke CoCon

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector marketing / marktonderzoek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk en Brugge | Voltijds
Vacature bekijken