Ga verder naar de inhoud

Onderzoek(st)er Bedelarij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds

Functieomschrijving

Dit onderzoeksproject bestudeert bedelarij in Brussel vanuit verschillende perspectieven om in co-creatie te komen tot een ‘evidence-based’ en ‘experience-based’ beleid en praktijk. Ondanks de duidelijke aanwezigheid van bedelarij in Brussel en de aanwezige expertise op het terrein is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar de feitelijke situatie van mensen en gezinnen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedelen en ontbreekt een zicht op recente evoluties.

Met dit onderzoek brengen we de profielen van mensen die bedelen in kaart, o.a. door participatieve observatie, analyse van registratiegegevens, interviews en Photovoice. We hebben daarbij aandacht voor de woon- en leefomgeving van mensen die bedelen en kijken naar situaties die mogelijks voor fricties zorgen met andere gebruikers van de openbare ruimte en/of met de overheid. We zetten in op een langdurige opvolging van mensen die bedelen. Daarnaast onderzoeken we de impact van bedelen op andere mogelijke betrokkenen, zoals handelaars, buurtbewoners, politie, de lokale overheid of voorbijgangers. De stem van diverse betrokkenen krijgt structureel een plaats via lerende netwerken. Zo voorzien we een basis voor een traject van gezamenlijke visieontwikkeling dat ook leidt tot een sterkere sociaalwerkpraktijk ingebed in de Brusselse realiteit.

Concreet zal het project bevindingen verzamelen om vervolgens in co-creatie aan visieontwikkeling te doen, bestaand beleid te evalueren en op basis van deze resultaten sociaalwerkpraktijken te ontwikkelen rond mensen die bedelen in Brussel, vanuit een brede maatschappelijke insteek. Via deelname aan lerende netwerken werken we aan deze verandering op het terrein. Voor dit onderzoeksproject zijn we op zoek naar een halftijds onderzoek(st)er. We werken vanuit talenten en ontwikkeling van mensen.

JOUW TAAKINHOUD

De concrete invulling van het takenpakket hangt af van je diploma en competenties. In geval van een tewerkstelling als master verwachten we dat je de leiding neemt bij het longitudinaal onderzoek met mensen die bedelen, met aandacht voor een sociaalwetenschappelijke onderbouw, inclusief het opstellen van een interview-leidraad, analyse en rapportage. In de communicatie en disseminatie verwachten we naast praktijkinterventies ook academische bevindingen.Indien je als bachelor wordt aangeworven voorzien we meer omkadering bij het uitwerken van de onderzoeksmethodologie en verwachten we in de eerste plaats dat je veel contacten legt op het terrein, met zowel professionals als mensen die bedelen. In de communicatie en disseminatie verwachten we een praktijkgerichte vertaling van de onderzoeksresultaten.

In elk geval omvatten jouw taken:

• Dagelijkse opvolging van het onderzoeksproject, de projectdoelstellingen en -timing

• Het uitvoeren van een literatuurstudie

• Samen met een andere onderzoeker geregeld mensen die bedelen in Brussel bevragen en volgen

• Het voorbereiden, afnemen en analyseren van diepte-interviews met verschillende stakeholders zoals de politie, gemeenschapswachten, de Roma cel van het OCMW, handelaarsverenigingen of buurtcomités

• Het actief participeren aan lerende netwerken en daar gezamenlijke interventies uitwerken

• Het onderhouden van contacten met de stuurgroep

• Schriftelijk en mondeling rapporteren

JOUW PROFIEL

Je hebt minimum een bachelordiploma in een sociale richting (sociaal werk, gezinswetenschappen, orthopedagogie, of een aanverwante discipline).

• Je bent sterk geïnteresseerd in armoede, thuisloosheid en bedelarij. Praktijkervaring rond deze thema’s is een sterk pluspunt.

• Je hebt affiniteit met kwalitatieve onderzoeksmethoden en wil je er in verdiepen.

• Je hebt voeling met de Brusselse context.

• Je hebt ervaring met het werken met mensen in een kwetsbare situatie.

• Je hebt goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je spreekt Frans, Engels en Nederlands, en minimum twee van deze talen vloeiend. Kennis van het Roemeens wordt als een sterk pluspunt beschouwd.

ONS AANBOD

Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderzoeks- en onderwijsomgeving.

· Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je

competenties aan te scherpen, ook via vorming.

· Een contractuele aanstelling van 50% als bediende-onderzoeker van 1 maart 2022 tot 28 februari 2023, mogelijks verlengbaar met twee jaar tot 28 februari 2025.

· Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen

is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs:

http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.

· Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke

anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt

bewezen.

· Een deeltijdse tewerkstelling komt overeen met 19u per week.

· De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.

· Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met

het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven

en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante

verlofregeling, ....

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview in de week van 13 december. Zij krijgen ter voorbereiding van dit interview via e-mail een opdracht om uit te werken.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Mieke Schrooten, via e-mail mieke.schrooten@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst via kristien.staes@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

Onderzoeker ‘Vitaal en gezond hybride werken’ (40%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker Wetenschapscommunicatie GelijkgeSTEMd (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Expert studentenadministratie en planning

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Opleidingshoofd Bachelor Gezinswetenschappen en Banaba Psycho-sociale Gerontologie

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Service desk medewerker

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken