Ga verder naar de inhoud

Opleidingshoofd bachelor agro-en biotechnologie en graduaat productiebeheer in de land- en tuinbouw

VIVES Hogeschool | Roeselare | Deeltijds

Functieomschrijving


We zijn op zoek naar een drijvende kracht achter onze bacheloropleiding agro-en biotechnologie, afstudeerrichtingen agro-industrie en landbouw(mechanisatie) en graduaatsopleiding productiebeheer in de land- en tuinbouw

Plaats in de organisatie als opleidingshoofd

- Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de groepsdirecteur;
- Je staat aan het hoofd van de bacheloropleiding agro-en biotechnologie, afstudeerrichtingen agro-industrie en landbouw(mechanisatie) en graduaatsopleiding productiebeheer in de land- en tuinbouw;
- Je maakt deel uit van het onderwijsmanagementteam (OMT) onder voorzitterschap van de groepsdirecteur;
- Je bent, naast de groepsdirecteur, het aanspreekpunt voor opdrachthouders vanuit de algemene VIVES-werking.

Functie-inhoud als opleidingshoofd

- Je staat in voor de dagdagelijkse operationele werking van de opleidingen, zowel naar studenten als naar docenten;
- Je bouwt samen met een kernteam van docenten deze opleidingen uit;
- Je stuurt de docenten van de opleidingen aan en je bent hun eerste aanspreekpunt;
- Je werkt nauw samen met de groepsdirecteur en de andere leden van het OMT;
- Je bent voorzitter van de desbetreffende opleidingsraad;
- Je bent betrokken bij de aanwerving van medewerkers voor de opleidingen;
- Je voert functioneringsgesprekken met je docenten en ondersteunt je team waar nodig;
- In overleg met de groepsdirecteur ben je betrokken bij de verdeling van opdrachten;
- Je stimuleert, coacht, waardeert en respecteert alle medewerkers en gaat op een positieve manier om met diversiteit bij collega’s en studenten;
- Je staat in voor de onderwijskundige realisatie van het curriculum en de follow-up van de onderwijsactiviteiten binnen de opleidingen, je concretiseert de beleidslijnen voor de opleidingen conform het onderwijsbeleidsplan en de bestaande afspraken binnen VIVES enerzijds en de strategische en operationele doelstellingen van de opleiding anderzijds. Hierbij word je administratief en onderwijskundig ondersteund;
- Je bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en zorgt voor het correct nakomen van gemaakte afspraken en een correcte toepassing van het onderwijsexamenreglement;
- Je stimuleert en implementeert de verdere ontwikkeling van interne kwaliteitszorg binnen de opleidingen conform het kwaliteitsbeleid van de hogeschool;
- Je promoot kritische reflectie en (onderwijs)vernieuwing en ondersteunt de professionalisering van medewerkers;- Je beschikt over een relevant bachelor of masterdiploma;
- Je bent vertrouwd met het beroepenveld en met de trends in de sector;
- Je voldoet aan de taalvereisten hoger onderwijs of bent bereid om dit te verwerven. Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Profiel als opleidingshoofd

- Je bent een vernieuwer die vanuit een gedegen expertise en ervaring een sterke visie op de toekomst van de sector heeft en die innovatiekansen ziet;
- Je denkt als een echte ondernemer die steeds opportuniteiten en samenwerkingskansen zoekt die de opleiding versterken;
- Je bent een resultaatgerichte en inspirerende leider die de beschikbare middelen efficiënt inzet en de opleiding op een wendbare wijze organiseert;
- Je bent een communicatieve teamspeler met oog voor kennisdeling en het creëren van synergiën over opleidingen en studiegebieden heen;
- Je bent een ontwikkelingsgerichte people manager die medewerkers op hun talenten inzet en voor verbondenheid en een vlotte informatiedoorstroom zorgt;
- Je bent een overtuigde en overtuigende ambassadeur die zijn interne en externe netwerk ten volle weet te benutten om doelstellingen te bereiken.
Functiespecifieke competenties
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Je ontwikkelt beleid.
- Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
- Je stuurt teams aan, wat inhoudt dat je delegeert, opvolgt en bijstuurt.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
- Jouw coachende vaardigheden blijken uit het stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.Salarisschaal barema 502 voor lector (master) of barema 316 voor praktijklector (bachelor) van het Departement Onderwijs.

Het mandaat van opleidingshoofd is een kaderfunctie. Het mandaat wordt toegewezen, door het bestuursorgaan van VIVES, op advies van de groepsdirecteur en de algemeen directeur. Het betreft een mandaat van 2 jaar en is verlengbaar.

Je ontvangt een mandaatvergoeding via een niet verworven weddeschaal barema 509 voor 50%.
Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.

Inhoudelijk:
mevrouw Veerle De Mey, directeur biotechniek & Technology,
via mail veerle.demey@vives.be

Administratief:
mevrouw Hilde Dewulf, medewerker HR administratie,
via mail hilde.dewulf@vives.be

VIVES Hogeschool

VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1.500 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 17.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES.
Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Andere vacatures bij VIVES Hogeschool

(Praktijk)lector data-analytics in de sport

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Medewerker IT business applications

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

Residentieverantwoordelijke

VIVES Hogeschool | Oostende | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Computer Networking & Onderzoek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Web-& App development

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Elektronica & Onderzoek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Voltijds
Vacature bekijken