Ga verder naar de inhoud

(Praktijk)lector economie

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Deeltijds

Functieomschrijving


- Je staat in voor het doceren van de volgende vakken in de opleiding Bedrijfsmanagement
- Inleiding Economie (deel semester 2: macro economie)

- Je begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven;
- Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv. projecten, vergaderingen, ...);
- Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam.- Je beschikt over een masterdiploma (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of een ander relevant bachelor- of masterdiploma.
Functiespecifieke competenties
- Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
- Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
- Je stemt het didactisch materiaal af op de doelgroep en hanteert relevante en activerende werkvormen
- Je hanteert transparante en relevante toetsvormen.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je ondersteunt en begeleidt anderen.
- Je selecteert relevante leerinhouden afgestemd op de doelgroep.
- Wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd werken draag je hoog in het vaandel.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je gaat constructief kritisch te werk.Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor lector (master) of barema 316 voor praktijklector (bachelor) van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).

Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een deeltijdse opdracht van 15% vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Verlenging is mogelijk na gunstige evaluatie. Het betreft een vacature met perspectief.

Deze functie kan gecombineerd worden met andere relevante vacatures.

Je kan kandideren tot en met 27 juni 2022.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde,
via email johan.delanghe@vives.be

Administratief:
mevrouw Sue Vertriest, medewerker HR administratie,
via mail sue.vertriest@vives.be

VIVES Hogeschool

VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1.500 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 17.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES.
Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatieve instelling niet gestolen.

Andere vacatures bij VIVES Hogeschool

(Praktijk)lector algemene vakken

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Engels

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector dierenzorg

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Roeselare | Deeltijds
Vacature bekijken

Facilitair medewerker

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector ICT en onderzoek

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Brugge en Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

Onderzoeker artificiële intelligentie

VIVES Hogeschool | Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken