Ga verder naar de inhoud

Praktijklector groen- en plantmanagement - 50% - DBT A 060

Hogeschool Gent | Melle | Deeltijds

Functieomschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

Jouw job

 • Je wordt tewerkgesteld in het departement Biowetenschappen en Industriële Technologie, in de bacheloropleiding Groen- en Plantmanagement die behoort tot het opleidingscentrum Agro- en Biotechnologie. Je wordt als lid van het onderwijzend personeel aan het team groenmanagement toegewezen.
 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het vakgebied aanleg, beleid van tuinen en openbaar groen.
 • Je motiveert/coacht studenten en begeleidt hen bij stages, projectwerk en bachelorproeven.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Jouw profiel

 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je hebt bij voorkeur 3 jaar (praktijk)ervaring in de groensector (tuinaanleg en onderhoud en openbaar groen.)
 • Je hebt een uitstekende kennis van (sier)planten.
 • Je hebt kennis over de huidige en toekomstige uitdagingen die zich stellen binnen de groensector.
 • Ervaring in onderwijs is een plus.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren.
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken.
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing.

Ons aanbod

Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 26-09-2022 tot en met 25-09-2023.

De verloning gebeurt volgens barema 316. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast een internetvergoeding van €20 per maand (vanaf 20% tewerkstelling), gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante vakantieregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Interesse?

 1. Solliciteer voor deze vacature ten laatste op 21/08/2022, via onderstaande knop “solliciteren”, met toevoeging van jouw diploma, curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je cv (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete sollicitaties zijn geldig.
 2. We maken een preselectie op basis van toelatingsvoorwaarden en jouw profiel.
 3. Als je voldoet, nodigen we je uit voor een selectiegesprek, waar je je motivatie, ervaring en competenties kunt tonen.
 4. Als je geselecteerd bent voor de job, bezorg je ons nog enkele documenten (tewerkstellingsattesten, diploma, uittreksel uit het strafregister...)
 5. We verwelkomen je voor je eerste werkdag!

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over deze job kan je terecht bij Joachim Moens. Dit kan via e-mail (joachim.moens@hogent.be).

Voor vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Ellen Vanhulle, HR partner. Dit kan via e-mail (ellen.vanhulle@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 92).

Hogeschool Gent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Andere vacatures bij Hogeschool Gent

Praktijklector voedingstechnologie - 50% (DBT A 070)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector duurzaamheidsrapportering en strategisch management – 95% (DBO C 044)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector voedingstechnologie - 100% (DBT A 068)

Hogeschool Gent | Melle | Voltijds
Vacature bekijken

Gastprofessor Milieu en veiligheid (20%) - DBO Z 043

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Wetenschappelijk medewerker Proefhoeve Bottelare - 60% (DBT E 067)

Hogeschool Gent | Bottelare | Deeltijds
Vacature bekijken