Ga verder naar de inhoud

​Praktijklector HVAC- en klimaatinstallaties – 100% (deeltijds mogelijk) (GO5 A 071) ​

Hogeschool Gent | Gent | Voltijds

Functieomschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

 • Je voldoet aan de bepalingen van artikel V. 106, 107 en 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • Je bent in het bezit van een diploma van professionele bachelor (bijvoorbeeld een diploma Elektromechanica, Energiemanagement, Energietechnologie of ander verwant studiegebied) of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig. In het geval dat geen bachelordiploma kan worden voorgelegd, in het bezit zijn van minstens  15 jaar aantoonbare werkervaring in het domein van de meet- en regeltechniek, de installatie-, onderhouds-, koeltechnische of generieke HVAC-sector. Deze nuttige beroepservaring moet verworven zijn door de uitoefening van een ambacht, beroep of artistieke bedrijvigheid buiten het onderwijs.   

Jouw job

 • Je wordt tewerkgesteld in de entiteit GO5, in de graduaatsopleiding HVAC-systemen. De praktijk- en beroepsgerichte graduaatsopleidingen bereiden studenten voor op een welbepaald beroep op de arbeidsmarkt. Deze opleiding zal doorgaan op onze campus in Gent. Meer informatie over de opleidingsinhoud vind je op:
  https://www.hogent.be/opleidingen/graduaten/hvac-systemen/.
 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het vakgebied HVAC-technologie, HVAC-sturingen en energiemanagement.
 • Je deelt je kennis van duurzame energie-oplossingen, het dimensioneren van HVAC-installaties en de aansturing en regeling die achter deze klimaatinstallaties zit, met studenten door oefeningen, (labo-)lessen, taken en testen op te stellen.
 • Je bouwt mee aan de samenwerking met het werkveld om praktijkgericht projectwerk te organiseren. Je neemt een leidende rol in de uitbouw van het professioneel netwerk van de opleiding met de sector.
 • Je motiveert/coacht studenten en begeleidt hen bij stages, projectwerk en bedrijfs- of werfbezoeken.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op zoals het verzorgen van infoactiviteiten, ondersteunen en begeleiden van werkplekleren, deelnemen aan vergaderingen om de opleiding verder op punt te stellen…
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Jouw profiel

 • Je beschikt over recente werkervaring in de brede HVAC-sector;
 • Je hebt actuele kennis binnen het domein van HVAC-installaties, meer bepaald op vlak van duurzame HVAC-technologie/energiemanagement, HVAC-sturingen of gebouwbeheersystemen en het dimensioneren van klimaatinstallaties;
 • Je staat te popelen om je ervaring over te brengen aan enthousiaste studenten. Als je eerdere ervaring hebt in het hoger onderwijs of een andere onderwijscontext is dat een pluspunt;
 • Je kent didactische werk- en evaluatievormen of bent bereid je hierin te verdiepen;
 • Je bent vertrouwd met de software Hysopt of bereid dit aan te leren;
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld;
 • Je beschikt over een basis ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.

Ons aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling in een tijdelijke vacante betrekking (conform art.V137§2 van de Codex Hoger Onderwijs) voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 26-09-2022 tot en met 17-09-2023.

Een deeltijdse tewerkstelling behoort ook tot de mogelijkheden. Gelieve duidelijk aan te geven in je motivatiebrief of je voltijds dan wel deeltijds wenst te werken.

De verloning gebeurt volgens barema 316. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast een internetvergoeding van €20 per maand (vanaf 20% tewerkstelling), een laptop (vanaf 50% tewerkstelling), gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante vakantieregeling, een personeelskaart met extra voordelen en mogelijkheden tot professionalisering.

Interesse?

 1. Solliciteer voor deze vacature ten laatste op woensdag 21-09-2022, via onderstaande knop “solliciteren”, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je cv (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete sollicitaties zijn geldig.
 2. We maken een preselectie op basis van toelatingsvoorwaarden en jouw profiel.
 3. Als je voldoet, nodigen we je uit voor een selectiegesprek, waar je je motivatie, ervaring en competenties kunt tonen. De selectiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden op vrijdag 23-09-2022 in de voormiddag.
 4. Als je geselecteerd bent voor de job, bezorg je ons nog enkele documenten (tewerkstellingsattesten, diploma, uittreksel uit het strafregister...)
 5. We verwelkomen je voor je eerste werkdag!

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over deze job kan je terecht bij Thibeau Baert, opleidingscoördinator HVAC-systemen. Dit kan via e-mail (thibeau.baert@hogent.be).

Voor vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Sarah De Keyser, HR partner. Dit kan via e-mail (sarah.dekeyser@hogent.be) of telefonisch (0471 98 46 68).

Hogeschool Gent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Andere vacatures bij Hogeschool Gent

Praklijklector Ergotherapie - 20% (DGZ A 052)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Praklijklector Ergotherapie - 30% (DGZ A 053)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken