Ga verder naar de inhoud

Praktijklector/lector ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg – 60%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.


Als praktijklector/lector ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg zorg je voornamelijk voor:


- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals Stage 3;

Stage 4;

Eindwerk;

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 1;

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2;

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 3;


- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;


- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;


- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;


- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;


- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);


- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);


- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);


- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);


- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming;


- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;


- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;


- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.
Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.
Je bent flexibel en bereid te werken tot 22u en dit op alle campussen van het departement.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, verplicht ergotherapie.


Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector.


Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Het GGZ landschap is jou gekend en je hebt hier relevante connecties in.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% (Opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% (Opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. of bij terugkeer van de titularis.


Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren


Tot en met 14-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.
Opleiding
Bachelor in de ergotherapie
Plaats van tewerkstelling
campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

AP Hogeschool

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever.

Andere vacatures bij AP Hogeschool

praktijklector softwaretoepassingen en boekhoud- en fiscale software – 20%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector Bedrijfsmanagement-oriëntatie – 10%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector/lector Basisprincipes management en Bedrijfsprocessen – 35%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

lector Vennootschapsbelasting – 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector/lector Magazijnbeheer – 45%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken

praktijklector begeleiding werkplekleren jaar 1 – 50%

AP Hogeschool | Antwerpen | Deeltijds
Vacature bekijken