Ga verder naar de inhoud

Praktijklector Programmeren - 205% (deeltijds is mogelijk) - (GO5 A 043)

Hogeschool Gent | Gent | Voltijds

Functieomschrijving

!!Wijziging vacature: totaalpercentage 205%

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

Taakomschrijving

 • Je wordt tewerkgesteld in de entiteit GO5, in de graduaatsopleiding Programmeren.
 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het dag- en / of avondtraject van de graduaatsopleiding Programmeren. Deze opleiding kan doorgaan op onze campussen te Gent of op campus Aalst. Meer informatie over de opleidingsinhoud kan je vinden bij de studiefiches via het onderdeel nuttige links op de volgende pagina https://www.hogent.be/opleidingen/graduaten/programmeren/.
 • Je kan studenten motiveren, coachen en begeleiden bij stages en projectwerk.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Competentievereisten

 • Vanuit je werkervaring binnen ICT beschik je over actuele kennis en vaardigheden binnen het brede domein van programmeren; recente ervaring met programmeertalen als C# en Javascript is hierbij een plus;
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren;
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken;
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude;
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.

Looptijd van de betrekking

Wij bieden een statutaire aanstelling in een tijdelijke vacante betrekking (conform art. 137§2 van de Codex Hoger Onderwijs) van 205% voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 27-09-2021 tot en met 16-09-2022. Een deeltijdse tewerkstelling behoort ook tot de mogelijkheden. Gelieve duidelijk aan te geven in je motivatiebrief of je voltijds dan wel deeltijds wenst te werken.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-06-2021, uitsluitend via onderstaande knop “solliciteren”, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete kandidaatstellingen zijn geldig.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 18-06-2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Luc Vervoort, opleidingscoördinator. Dit kan via e-mail (luc.vervoort@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Sarah De Keyser, HR partner. Dit kan via e-mail (sarah.dekeyser@hogent.be) of telefonisch (+32 471 98 46 68).

Hogeschool Gent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Andere vacatures bij Hogeschool Gent

Lector Douane, BTW en Fiscaliteit - 30% (DBO V 010)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector Biotechnologie GO5 - 50% (GO5 V 044)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector meet- en regeltechniek HVAC-installaties GO5 - 100% (GO5 A 045)

Hogeschool Gent | Gent | Voltijds
Vacature bekijken

Lector Werforganisatie – 60% (deeltijds mogelijk) (GO5 A 046)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector Bouwkundig Tekenen – 30% (GO5 A 047)

Hogeschool Gent | Gent | Deeltijds
Vacature bekijken