Ga verder naar de inhoud

Praktijklector voor de bacheloropleiding Verpleegkunde (80% - 100% a.i.)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Voltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Je maakt deel uit van het onderwijsteam Verpleegkunde Odisee campus Aalst. De bacheloropleiding Verpleegkunde wordt aangeboden te Brussel, Aalst en Sint-Niklaas; verplaatsingen tussen deze campussen zijn mogelijk. Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk correct en praktisch uitwerken van de lessen en het lesmateriaal en voor het ontwikkelen en toepassen van gepaste begeleidings-, doceer- en evaluatievormen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en –middelen en nieuwe technologieën in het leerproces.

JOUW TAAKINHOUD
 • Je verzorgt lesactiviteiten binnen het domein van verpleegkundige deskundigheid.
 • Je begeleidt studenten in het skillslab verpleegkunde en op stage.
 • Je begeleidt studenten bij literatuur- en praktijkonderzoeken, projecten, stages,…
 • Je begeleidt studenten in hun talentontwikkeling en je coacht hen in hun groei naar beginnende professional.
 • Je werkt mee aan maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksprojecten.
JOUW PROFIEL
 • Je beschikt over een bachelordiploma in de verpleegkunde.
 • Je hebt ruime praktijkervaring binnen het verpleegkundig vakgebied en je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je bent gepassioneerd door lesgeven en coachen.
 • Je bent flexibel inzetbaar in verschillende opleidingsonderdelen binnen je competentiedomein.
 • Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen.
 • Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
 • Je bent authentiek, gedreven, flexibel en probleemoplossend.
 • Je hebt een growth mindset, je gelooft in de kracht van mensen en vertrekt vanuit vertrouwen.
 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie ondersteunende taken zoals deelname aan commissies, organisatie van stages, infodagen,…
 • Je bent een actieve netwerker en je onderhoudt een structurele interactie met het werkveld.
 • Je kan zeer vlot ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van je werk.
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen. Je bent bereid je te verplaatsen in het kader van stagebegeleiding.
 • Interesse in verpleegkundige praktijkgericht onderzoek is een pluspunt.
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionalisering, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij tot de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een statutaire aanstelling ad interim ten belope van 80% of 100% (afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat) als praktijklector met ingang van 16 september 2022 tot en met 15 september 2023.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en/of praktijkrelevante proef op 8 juli 2022 (voormiddag).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Kathy Pletinckx (opleidingshoofd van de bacheloropleiding Verpleegkunde campus Aalst), kathy.pletinckx@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst, tel. 02 210 13 78 of via e-mail agneta.huybrechts@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

Studentenbegeleider STUVO (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Sint-Niklaas | Deeltijds
Vacature bekijken

Meewerkend teamleider schoonmaak

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Bibliotheekmedewerker campus Dilbeek

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk-)lector Muzische opvoeding voor de opleiding Lager Onderwijs – 50% a.i.

Odisee, de co-hogeschool | Sint-Niklaas | Deeltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerkers Voorsprongfonds

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Ergotherapie (60%) en onderzoeker project AHAA (20%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken