Ga verder naar de inhoud

(Praktijk)Lector Wetenschap en Techniek

Hogeschool PXL | Hasselt | Deeltijds

Functieomschrijving

Taakomschrijving

FUNCTIECONTEXT
Goed onderwijs, één van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen immers elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.
Het algemene doel van onze lerarenopleiding is samen met het (brede) werkveld studenten te vormen tot leraren met ‘empassie’, expertise, een onderzoekende houding en maatschappelijke betrokkenheid.
Onze afgestudeerden zijn thuis in alle onderwijsvormen en werken in scholen van alle onderwijsnetten. De aangeleerde competenties zijn tevens aanwendbaar buiten het onderwijs. Studenten krijgen dan ook les van enthousiaste, gemotiveerde lectoren die een voorbeeld zijn wat betreft expertise in een vakdomein en pedagogische bekwaamheid.
Dit alles gekoppeld aan een sterke individuele begeleiding en het gebruik van de modernste didactische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tablets en digitale borden, maakt dat er ideale leraren worden gevormd voor nu en later.
Meer info over onze educatieve bachelor- en graduaatsopleidingen vind je via deze link
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Onderwijsopdracht
De onderwijsopdracht situeert zich in de Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs van het departement PXL-Education, zowel in het dag- als avondtraject, meer bepaald in het domein Wereldorientatie (Wetenschappen en techniek). Ook stage- en bachelorproefbegeleiding maken deel uit van de opdracht. Lesgeven gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, zowel on campus als online, zowel synchroon als asynchroon.
Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie van de hogeschool, het departement en de opleiding en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken opleiding.
Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewerkers.
Je draagt in team bij tot :
• de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;
• de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;
• deelname aan overleggroepen (o.a. vakgroepen, opleidingsraad, …);
• de maatschappelijke disseminatie van de expertise die in de opleiding aanwezig is;
• stagebegeleiding;
• de uitbouw van een breed netwerk, zowel binnen als buiten het onderwijs;
• het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene infomomenten;
Onderzoeksopdracht
De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.

Profiel

• Je kan je vakinhoudelijke en didactische expertise m.b.t. het domein wereldoriëntatie in het lager onderwijs omzetten in boeiende en relevante lessen;
• Je bent vertrouwd met of kan je vlot inwerken in de verschillende vakdidactieken van het lager onderwijs;
• Je bezit goede taal-, begeleidings- en coachingsvaardigheden zodat je studenten optimaal kan opvolgen en ondersteunen tijdens stages, projecten of bij het uitwerken van hun bachelorproef;
• Je kan online lesgeven en leerpaden ontwikkelen in functie van afstandsonderwijs;
• Je bezit goede organisatorische en coördinerende vaardigheden en je kan zelfstandig, in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders, projecten opzetten die het departement PXL-Education versterken;
• Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools. Je kan aantonen dat je ICT ook op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten;
• Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs;
• Je beschikt over onderzoekscompetenties waarmee je zowel een eigen onderzoeksproject kan initiëren als de onderzoekscompetenties van de studenten mee kan uitbouwen.
De professional die wij zoeken:
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?
Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?
Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een educatief bachelordiploma voor het lager onderwijs (of hiermee gelijkgesteld) en je hebt minstens vijf jaar relevante en aantoonbare onderwijservaring (bij voorkeur in een lerarenopleiding en/of lager onderwijs)
• OF je beschikt over een relevant masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) in het studiegebied van wetenschap en/of techniek en je hebt minstens drie jaar relevante en aantoonbare onderwijservaring (bij voorkeur in een lerarenopleiding en/of lager onderwijs)
• Je behaalde een educatieve master (gedragswetenschappen), of een aggregaatsdiploma of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;
• Je hebt ervaring in het geven van online lessen en/of met afstandsonderwijs;
• Je bent bereid om een (gedeelte) van je opdracht in het avondonderwijs te presteren;
• Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands, Engels of andere taal) waarin je het opleidingsonderdeel. Hogeschool PXL biedt concrete begeleidings-maatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.
De inschaling gebeurt op masterniveau (salarisschaal 502) of op bachelorniveau (salarisschaal 316). Voor meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalen
Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 26/6/2022 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.
Selectieprocedure
• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
• Kandidaten, geselecteerd op basis van cv en motivatiebrief worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 1, 4 of 6 juli 2022. Kandidaten die op basis van het selectiegesprek geselecteerd worden, krijgen in de volgende selectieronde een presentatie en/of proefles opdracht. Deze selectieproef wordt gepland op 7, 8 of 12 juli 2022.
• Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Hogeschool PXL

Werken aan een van de meest vooruitstrevende hogescholen? Hogeschool PXL heeft een open bedrijfscultuur, gericht op betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en teamwerk. De medewerkers van Hogeschool PXL worden aangemoedigd om initiatief te nemen, in een netwerkende omgeving, met het oog op voortdurend verbeteren.

Andere vacatures bij Hogeschool PXL

Stafmedewerker Onderwijs - Onderwijsondersteuner

Hogeschool PXL | Hasselt | Voltijds
Vacature bekijken

Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg

Hogeschool PXL | Hasselt | Voltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Acute zorg

Hogeschool PXL | Hasselt | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Basisverpleegkunde

Hogeschool PXL | Hasselt | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Werforganisatie Wegen

Hogeschool PXL | Hasselt | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)Lector/ Leercoach werkplekleren HVAC-systemen

Hogeschool PXL | Hasselt | Deeltijds
Vacature bekijken