Ga verder naar de inhoud

Projectmedewerker WEB 3.0

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van de cluster Informatica en Technologie waar o.m.de bacheloropleiding Toegepaste Informatica toe behoort. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en één afstudeerrichting AI. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect @home en vierpostgraduaten Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security en Industrial Cyber Security.

Jouw opdracht bestaat uit ontwikkelen van blockchain applicaties voor onderzoeksprojecten zoals onder andere het Blockchain in Government project (BLING - https://northsearegion.eu/bling/) en Future Flemish Pig project (https://pureportal.ilvo.be/en/projects/future-flemish-pigs).
Je ontwikkelt deze applicaties aan de hand van de huidige security en usability standaarden.

Jouw taak is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet je op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën.

Je staat er niet alleen voor, je komt terecht in het uitgebouwd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security, AI, Blockchain Technologie, RPA, ... Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe in Howest Brugge dichtbij het station.
Verder wordt ook verwacht dat je de opgebouwde kennis en informatie verspreid naar niet enkel de stakeholders van het project, maar ook de opleidingen met inbegrip van de studenten. Hierbij dien je de communicatie aan te passen naargelang het doelpubliek. Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.
Je neemt desgevallend team-gerelateerde taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
• Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
• Je neemt verantwoordelijkheid over de resultaten van jouw werk en respecteert deadlines.
• Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
• Je beheert de data volgens de Data Ops methodieken van het team.
• Je beheert uw code volgens de GIT en DevOps methodieken van het team.
• Je bent leergierig en gaat naast onze input ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
• Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team. Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen de sectoren van uw projecten.
• Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoekdossiers.
• Je beschikt over een ondernemende spirit.
• Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
• Je bent bereid om te spreken op seminaries en congressen.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:
• Master informatica of gelijkwaardig of
Bachelor Toegepaste informatica of gelijkwaardig door ervaring.
• Kennis van blockchain technologie is noodzakelijk.
• Kennis git is noodzakelijk.
• Begrip van verschillen tussen blockchains is noodzakelijk (permissioned, permissionless, EVM, …)
• Kennis van blockchain development is aangewezen.
• Kennis van test driven development is aangewezen.
• Kennis van Hyperledger Fabric development is een meerwaarde.
• Kennis van Solidity development is een meerwaarde.
• Kennis van blockchain node setup is een meerwaarde.
• Kennis van smart contract auditing is een meerwaarde.
• Kennis van agile project management is een meerwaarde.
• Kennis Docker, Cyber Security & Data Privacy, Kubernetes is een meerwaarde.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Salarisschaal

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Shane Deconinck – Onderzoekscoördinator Toegepaste informatica
shane.deconinck@howest.be
Kurt Callewaert – Valorisatie Manager Digitale Transformatie Kurt.Callewaert@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2022/1009/TI/PRM CON
Departement: Algemene Diensten
Datum kandidaatstelling: 15/01/2023
Datum interview: 19/01/2023
Indiensttreding: 01/02/2023

Hogeschool West-Vlaanderen

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Andere vacatures bij Hogeschool West-Vlaanderen

(Praktijk)lector web development

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector software development

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Voltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker innovatieve en digitale businessmodellen - AI

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Praktijklector Compositor

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Infrastructure engineer

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector cluster informatica & technologie

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds
Vacature bekijken