Ga verder naar de inhoud

Screening gastprofessor hoofdvak Jazz Piano

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds

Functieomschrijving

LUCA School of Arts gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht gastprofessor hoofdvak Jazz Piano voor het academiejaar 2022-2023 (min. 20%)

Locatie: campus Lemmens Leuven

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Opdracht

Gastprofessoren staan, in samenwerking met de andere collega’s en vanuit hun specifieke competenties, in voor de opleiding van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities en het begeleiden van pedagogische projecten.

Profiel

De kandidaat:

 • is actief als uitvoerend musicus op nationale en/of internationale podia
 • is breed actief als jazz pianist (met aandacht voor traditie én vernieuwing)
 • heeft bij voorkeur een masterdiploma jazz piano en klassieke piano
 • woont of werkt in België, of is bereid om te wonen en te werken in België
 • koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid, vanuit een grote bevlogenheid en met oog voor zelfontplooiing van de student
 • is als teamplayer bereid tot collegiale samenwerking
 • is flexibel, geëngageerd en ondernemend
 • heeft ervaring met of staat open voor cross-disciplinaire samenwerking
 • is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij studenten en heeft bij voorkeur objectief aantoonbare academische vaardigheden
 • heeft bij voorkeur een sterke connectie met het deeltijd kunstonderwijs
 • is bereid de digitale ontwikkeling bij de student te stimuleren
 • is communicatief in het Engels en/of Nederlands
 • Is loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Procedure

Geïnteresseerden worden verzocht per mail een dossier in te dienen bij de personeelsdienst van LUCA: personeelsdienst@luca-arts.be

Dit dossier bevat:

 • een brief met motivering en curriculum vitae
 • maximaal 2 aanbevelingsbrieven (met vermelding van coördinaten/contactgegevens)
 • een nota over de persoonlijke artistiek-pedagogisch visie (max. 2 pagina’s)
 • een link naar een (online) artistiek portfolio met videobestanden van uitvoeringen (min. 20 minuten)

Een eerste selectie wordt uitgevoerd door een screeningscommissie, bestaande uit het opleidingshoofd, interne en externe vakexperten en HR als verslaggever.

Nadien worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een gesprek. Tijdens dit interview komt ook het artistiek portfolio aan bod.

De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Het opleidingshoofd onderzoekt op basis van dit rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving (in geval van minimaal 3 regulier financierbare studenten) wordt voorzien in een aanstelling van minimaal 20% als contractueel gastprofessor vanaf 1/11/2022. Het opdrachtvolume en salaris worden bepaald door het opleidingshoofd en worden berekend aan de hand van het aantal studenten.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij opleidingshoofd Muziek, prof. dr. Thomas De Baets: thomas.debaets@luca-arts.be

Kandideren kan tot en met 9 december 2021.

Het gesprek zal doorgaan op 17 december 2021 in de namiddag.

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Andere vacatures bij LUCA School of Arts

Opleidings- en Productieburomedewerker (60%)

LUCA School of Arts | Vorst | Deeltijds
Vacature bekijken

Screening guest professor main subject Percussion

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds
Vacature bekijken

Screening gastprofessor hoofdvak Percussie

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds
Vacature bekijken

Screening guest professor main subject Jazz Piano

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds
Vacature bekijken

Screening guest professor main subject Trumpet

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds
Vacature bekijken

Screening gastprofessor hoofdvak Trompet

LUCA School of Arts | Leuven | Deeltijds
Vacature bekijken