Ga verder naar de inhoud

Teamcoördinator studentenvoorzieningen Technologiecampus Gent (ad interim)

Odisee, de co-hogeschool | Gent | Voltijds

Functieomschrijving

Odisee is dé cohogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op cocreatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject.

We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) helpt alle studenten van Odisee en KULeuven die op onze campussen studeren, zowel in de professionele als de academische opleidingen, met als doelstelling om hun studie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zij voert een beleid dat enerzijds gericht is op het creëren van mogelijkheden tot ontwikkeling, ontmoeting en netwerking als basis voor verdere maatschappelijke integratie en loopbaankansengericht en anderzijds op het wegnemen van financiële, psychosociale, medische of sociaal-culturele barrières die het studeren belemmeren. Hiertoe bieden zij een uitgebreide en zéér toegankelijke dienstverlening zowel op vlak van financiën, psychologische problemen, op kot gaan, functiebeperking en een vrijetijdsaanbod.

JOUW TAAKINHOUD

Ben je de coach die samen met jouw team wil werken om onze studenten de kans te geven in optimale omstandigheden te studeren en hen een zorgeloos en boeiend studentenleven te bieden?

Een greep uit het takenpakket van de teamcoördinator STUVO:

 • je stuurt de STUVO medewerkers van de campus aan in hun dagelijks functioneren;
 • je coacht en motiveert jouw team;
 • je coördineert de werking van STUVO op de Technologiecampus in Gent, inclusief het beheer van het campusbudget van de dienst;
 • je neemt zelf een actieve rol op in één van de domeinen van STUVO (sociale dienst, studentenwerking, huisvesting,...) , afhankelijk van jouw competenties en talenten.
 • je werkt pro-actief mee aan een studentvriendelijk studentenbeleid op de campus;
 • je bent lid van de Stuurgroep Studentenbeleid en de decretale Stuvoraad.
 • je participeert aan verschillende overlegorganen die vanuit de stad Gent worden georganiseerd en die relevant zijn voor STUVO.
JOUW PROFIEL
 • Je gelooft in de visie van Odisee.
 • Je bent studentgericht.
 • Je beschikt over een relevant bachelordiploma.
 • Je coacht, motiveert, en houdt daarbij steeds de resultaten voor ogen.
 • je houdt ervan samen te werken en mensen te verbinden.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent creatief en ondernemend en beschikt over organisatietalent.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een tijdelijk vervangingscontract als bediende, vanaf 1 september 2022 voor de duur van 1 jaar.
 • Verloning overeenkomstig barema B11, B12 of B21 naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Tewerkstellingsvolume tussen 80 en 100%.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op de technologiecampus Gent, maar verplaatsingen i.f.v. vergaderingen behoren eveneens tot de opdracht.
 • Interne kandidaten benoemd als lid van het OP krijgen een ambtswijziging van OP naar ATP. De benoeming als OP-er blijft achterliggend behouden.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Hogeschool Odisee screent kandidaten op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Vervolgens nodigen we de best gerangschikte kandidaten uit voor deelname aan een extern assessment en eventueel een gesprek met de selectiecommissie.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Caroline Verschueren, diensthoofd STUVO, via e-mail caroline.verschueren@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

Odisee, de co-hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Andere vacatures bij Odisee, de co-hogeschool

(Praktijk)lector ‘Systemen en Netwerken’ voor de Informatica opleidingen

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Office Manager cluster Bedrijfskunde

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

Medewerker opleidingssecretariaat cluster Sociaal Agogisch Werk (60% tot 80%)

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Onthaalmedewerker campus Schaarbeek

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector muzische ontwikkeling voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs (50%)

Odisee, de co-hogeschool | Aalst | Deeltijds
Vacature bekijken

Diensthoofd onderzoek en internationalisering

Odisee, de co-hogeschool | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken