Ga verder naar de inhoud

Toetsontwikkelaars Frans

Vlaamse Hogescholenraad | Brussel | Deeltijds

Functieomschrijving

Voor de ontwikkeling van de nieuwe starttoets lerarenopleiding Frans is de Vlaamse Hogescholenraad op zoek naar een aanvulling van het team van ontwikkelaars vanaf juli 2023.

De Vlaamse hogescholen ontwikkelen in 2023 nieuwe starttoetsen voor hun lerarenopleidingen. Studiekiezers die kiezen voor een lerarenopleiding dienen voor hun inschrijving een starttoets af te leggen. Deze starttoets is een instellingsoverschrijdende en instellingsneutrale toets, met als doel de studiekiezers een duidelijk beeld te schetsen van hun startcompetenties en waar nodig aanknopingspunten te bieden voor een remediërings- en begeleidingstraject binnen de hogeschool.

De starttoets Frans wordt afgelegd door elke studiekiezer die wenst in te stromen in de educatieve bachelor lager onderwijs.

Profiel

De Vlaamse Hogescholen ontwikkelen voor het academiejaar 2024-2025 een nieuwe starttoets voor Frans. Als een van de toetsontwikkelaars kom je terecht in een team van ontwikkelaars onder leiding van een coördinator. Er worden daarnaast ook teams opgezet voor Nederlands en wiskunde.

Je ontwikkelt samen met je collega’s de toetsvragen waarmee op het digitale platform de kennis en vaardigheden van de studiekiezers getest zal worden. Je vertrekt bij deze ontwikkeling van je eigen vakdeskundigheid, je inzicht in de leefwereld van toekomstige leraren en het bestaande materiaal in de huidige instaptoetsen.

Je bent bij voorkeur vertrouwd met het lerarenberoep en de lerarenopleiding en hebt inzicht in wat verwacht wordt van studenten als ze starten aan de lerarenopleiding. De huidige instaptoets lerarenopleiding kennen en vertrouwd zijn met het platform strekt tot aanbeveling.

Als ontwikkelaar kan je meedenken over de overkoepelende visie voor de starttoets Frans, kan je de gemaakte keuzes bespreken met een klankbordgroep van peers en kan je goed om met uitgebreide feedback van externen op je werk. Werken in een stakeholdergestuurde omgeving schrikt je dan ook niet af.

Als ontwikkelaar ben je in staat om zelfstandig, nauwkeurig en planmatig te werken, maar kan je ook functioneren in je team. De Vlaamse Hogescholenraad is gevestigd in Brussel, maar er wordt van jou niet verwacht dat je elke dag in Brussel aanwezig bent. Je bent vertrouwd met Microsoft Teams en Office 365, je kan vlot online werken en bent bereid om indien nodig naar Brussel te komen voor een overleg.

Aanbod

De Vlaamse Hogescholenraad biedt een deeltijds contract van bepaalde duur van juli tot eind december 2023. De omvang van de opdracht wordt in overleg met de kandidaat vastgelegd en zal minstens 0,2 VTE bedragen. De salarisschaal is 502 of A21. Indien je op dit moment werkzaam én vast benoemd bent aan een hogeschool kan je ook aan de slag via een samenwerkingsovereenkomst met je hoger onderwijsinstelling.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met cv stuur je naar: myriam.slock@vlaamsehogescholenraad.be

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen en adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Vlaamse Hogescholenraad organiseert en stimuleert het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.

Andere vacatures bij Vlaamse Hogescholenraad

Product owner dosp

Vlaamse Hogescholenraad | Brussel | Voltijds
Vacature bekijken

IT-projectmanager dosp

Vlaamse Hogescholenraad | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken

Toetsontwikkelaars wiskunde

Vlaamse Hogescholenraad | Brussel | Deeltijds
Vacature bekijken