Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Vlaamse Hogescholenraad vzw, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.vlaamsehogescholen...

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Aan te vullen na audit

Voorgestelde alternatieven

Als je extra informatie wilt over de ontoegankelijke content, kan je een mail sturen naar info@vlaamsehogescholenraad.be. Dan bezorgen we jou zo snel mogelijk de gevraagde informatie op een andere manier.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

info@vlaamsehogescholenraad.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Belgische Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Verbeteringsplan

Voorlopig staan er geen wijzigingen gepland.

Deze verklaring is op 02/05/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/05/2024