Ga verder naar de inhoud

Over de Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad is een unieke organisatie. Wij verbinden en versterken onze dertien Vlaamse hogescholen. Vanuit onze missie en visie bouwen we mee aan het talent voor morgen.

Met alle algemeen directeurs, docenten en studenten van de 13 hogescholen, de overheid en het werkveld op een lijn zitten, dat vraagt een doorgedreven transparantie en samenwerking. Het is immers door expertise te delen en inhoudelijke scenario’s te overleggen dat de talenten van onze studenten van waarde zullen zijn voor de samenleving. Dat doen wij. Elke dag opnieuw. En voor elke uitdaging met evenveel enthousiasme.

Vlhora beleid2
Beleidsdomeinen

Beleidsdomeinen en werkgroepen

We gieten onze expertise in gezamenlijke standpunten. Op verschillende domeinen, met de hulp van inhoudelijke werkgroepen.

Verder lezen
TEAM VLHORA

Het team

We hebben heel wat kennis en ervaring onder ons dak. Ontmoet ons team van experten.

Verder lezen
RVB VLHORA

De raad van bestuur

De algemeen directeurs van de Vlaamse hogescholen waken samen over het beheer en de belangen van de Vlaamse Hogescholenraad.

Verder lezen

Wat we doen?

Kennis delen en contacten leggen

Naast de dertien Vlaamse hogescholen, brengen we ook beleidsmakers, ondernemers en andere stakeholders bij elkaar. Onze rol? Kennis verspreiden en belanghebbende partijen aan elkaar voorstellen.

De hogescholen vertegenwoordigen

De Vlaamse Hogescholenraad verdedigt de belangen van de hogescholen. Ook bij contacten met overheden, waar we een belangrijke gesprekspartner zijn. En dus veel invloed hebben als beleidsadviseur.

Communiceren en inspireren

Breed communiceren, gezamenlijke standpunten innemen en beleidsmakers inspireren. Met die insteek publiceren we onderbouwde papers: van actuele thema's en uitgewerkte beleidsadviezen tot relevante cijfers.

Vlhora samenwerken2

Onze missie

Een toekomst bouwen voor studenten, het werkveld en de samenleving. Door onze krachten te bundelen in één netwerk van Vlaamse hogescholen. Samen gaan we voor geweldig: van professioneel hoger onderwijs en kunsten tot praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en lerende netwerken van de praxis.

  • Meer impact op politieke besluitvorming en publieke opinie
  • Lerende netwerken stimuleren en faciliteren
  • Sterkere reputatie voor de Vlaamse hogescholen
De raad verbindt en stimuleert samenwerking en onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen en beste praktijken tussen de hogescholen. Dit alles van waarde voor de student.
UCL MARC VANDEWALLE SQ
Marc Vandewalle
voorzitter Vlaamse Hogescholenraad
Vlhora beleid1

Onze visie

De Vlaamse hogescholen zijn uniek. En bieden een maatschappelijke meerwaarde, zowel in Vlaanderen als in de rest van de wereld. Wij streven ernaar om hen internationaal te laten (h)erkennen als ‘Universities of Applied Sciences and Arts. Engaged and Connected’.

  • Proactief beleidsvoorstellen en standpunten formuleren
  • Verbinding stimuleren van onderwijsvormen met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
  • Overleg en dialoog faciliteren tussen de Vlaamse hogescholen onderling en andere beleidsbeïnvloeders en stakeholders
Wij willen het beste bovenhalen in mensen, inzetten op talentontwikkeling en duurzaam investeren in de maatschappij en economie van morgen.