Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Op regelmatige basis brengt de Vlaamse Hogescholenraad publicaties uit. Deze printbare en digitale publicaties zijn immers een veelzijdig middel om alle stakeholders te bereiken. De Vlaamse Hogescholenraad brengt op deze wijze haar adviezen en standpunten tot leven.

PUBLICATIE COVERS 2021 v01
Publicatie JAARVERSLAG 2021

Jaarverslag 2021 - Het jaar van de wendbaarheid

Dat COVID-19 nog in 2021 zo’n stempel op de wereld en het hoger onderwijs zou drukken, had niemand bij het begin van de pandemie in maart 2020 durven voorspellen. De Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse hogescholen hebben in 2021 er alles aan gedaan om Vlaamse en internationale studenten een kwaliteitsvol aanbod te blijven garanderen.

Publicatie INSTAPTOETS 2022

Instaptoets Lerarenopleiding

Je wil graag kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs studeren aan een hogeschool? Dan moet je eerst de (verplichte) digitale instaptoets lerarenopleiding maken.Zo krijg je een beeld van je startniveau en weet je waar je staat: van sterktes tot mogelijke werkpuntjes. Zoals ieder jaar bundelden we ook nu alle informatie over de Instaptoets Lerarenopleiding' in een handige folder. Je kan hem hier downloaden.

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek dat mag gezien worden.

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.

Publicatie COVER LEERLADDER

Toekomstige leerladder in de zorg

Verpleegkundige worden? Dat kan momenteel op twee manieren: via de vierjarige bacheloropleiding of de driejarige HBO5-opleiding. Er zijn echter nog heel wat inconsistenties en onduidelijkheden. Daarnaast zijn er ook knelpunten waardoor goede profielen vaak verlorengaan nog voor ze in de zorgsector terechtkomen.

Dat willen we graag oplossen, met een eenduidige visie over hoe de leerladder in de zorg er moet uitzien. Gemakkelijk te beklimmen, met sporten op een logische afstand zodat we zorgprofielen doeltreffender kunnen inzetten. Hiervoor werkten we drie mogelijke scenario’s uit. Meer weten

DUAAL LERE COVER

Paper duaal leren en werkplekleren

Het regeerakkoord 2019-2024 stelt hoge verwachtingen aan duaal leren aan het hoger onderwijs. Duaal leren, de verbinding tussen de opleiding en het werkveld lijkt wel de oplossing voor verschillende doelstellingen. Het is maar één van de methodes om studenten uit de hogescholen dichter bij de werkplek te brengen.

De Vlaamse hogescholen verkiezen een continuümbenadering waarbij duaal leren mogelijk een onderdeel is, naast de verdere uitbouw van de graduaatsopleidingen en de ontwikkeling van een leven-lang-leren.

White paper

White paper over lerarenopleiding

De sterkte van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de sterkte van de leraren. Als leerkracht vervul je een cruciale maatschappelijke rol. De kwaliteit van de lerarenopleiding is dus enorm belangrijk – zeker in een samenleving met een stijgende vraag naar hoogopgeleiden. We moeten durven kiezen. Investeren in de toekomst. In sterkere leraren.

Deze white paper tekent de krijtlijnen uit voor de lerarenopleiding: van actuele knelpunten tot concrete oplossingen en beleidsproposities.

Memorandum2019

Memorandum

Goed moet geweldig worden. Toch? Dat kan. Door meer waarde te creëren: in opleidingen en bij studenten. De hogescholen willen elk talent in onze maatschappij benutten, los van groep of leeftijd. Om een duurzame samenleving te ontwikkelen. Om wereldburgers te vormen die eigen keuzes maken. Dankzij opleidingen die sterk verbonden zijn met het werk- en onderzoeksveld en een bredere maatschappelijke context.

Welke rol hogescholen hierin spelen? Dat lees je in ons memorandum: opgebouwd rond vijf hefbomen, met concrete doelstellingen en acties.