Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Op regelmatige basis brengt de Vlaamse Hogescholenraad publicaties uit. Deze printbare en digitale publicaties zijn immers een veelzijdig middel om alle stakeholders te bereiken. De Vlaamse Hogescholenraad brengt op deze wijze haar adviezen en standpunten tot leven.

Publicatie Covers 03
Publicatie COVERS JAARVERSLAG 2022

Jaarverslag 2022

Ben je geïnteresseerd waarin precies de Vlaamse Hogescholenraad zich in 2022 in vastbeet? Sla er dan zeker dit verslag op na. Heb je nog vragen omtrent dit jaarverslag, de werking van de Vlaamse Hogescholenraad of over de hogescholen die er deel van uitmaken? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. We helpen je graag verder.

Publicatie GM2023

Global Engagement Magazine 2023

Het zit er al eventjes op, het eerste vijfjarenprogramma van Global Minds. Vandaag publiceerden we 'Global Engagement Magazine' 2023. We willen u graag kennis laten maken met een handgreep uit de diverse waaier van projecten die binnen Global Minds aan de dertien Vlaamse hogescholen georganiseerd werden tijdens de afgelopen vijf jaar. Er werd geen enkele moeite gespaard om dit programma tot een goed einde te brengen én om vol vertrouwen klaar te staan voor het volgende vijfjarenprogramma 2022-2027.

STARTTOETS BROCHURE

Starttoets Lerarenopleiding

Je wil graag kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs studeren aan een hogeschool? Dan moet je eerst de (verplichte) starttoets lerarenopleiding maken.Zo krijg je een beeld van je startniveau en weet je waar je staat: van sterktes tot mogelijke werkpuntjes. Zoals ieder jaar bundelden we ook nu alle informatie over de Starttoets Lerarenopleiding' in een handige folder. Je kan hem hier downloaden.

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek dat mag gezien worden.

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.

Publicatie COVER LEERLADDER

Toekomstige leerladder in de zorg

Verpleegkundige worden? Dat kan momenteel op twee manieren: via de vierjarige bacheloropleiding of de driejarige HBO5-opleiding. Er zijn echter nog heel wat inconsistenties en onduidelijkheden. Daarnaast zijn er ook knelpunten waardoor goede profielen vaak verlorengaan nog voor ze in de zorgsector terechtkomen.

Dat willen we graag oplossen, met een eenduidige visie over hoe de leerladder in de zorg er moet uitzien. Gemakkelijk te beklimmen, met sporten op een logische afstand zodat we zorgprofielen doeltreffender kunnen inzetten. Hiervoor werkten we drie mogelijke scenario’s uit. Meer weten

White paper

White paper over lerarenopleiding

De sterkte van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de sterkte van de leraren. Als leerkracht vervul je een cruciale maatschappelijke rol. De kwaliteit van de lerarenopleiding is dus enorm belangrijk – zeker in een samenleving met een stijgende vraag naar hoogopgeleiden. We moeten durven kiezen. Investeren in de toekomst. In sterkere leraren.

Deze white paper tekent de krijtlijnen uit voor de lerarenopleiding: van actuele knelpunten tot concrete oplossingen en beleidsproposities.

Memorandum2019

Memorandum 2019

Goed moet geweldig worden. Toch? Dat kan. Door meer waarde te creëren: in opleidingen en bij studenten. De hogescholen willen elk talent in onze maatschappij benutten, los van groep of leeftijd. Om een duurzame samenleving te ontwikkelen. Om wereldburgers te vormen die eigen keuzes maken. Dankzij opleidingen die sterk verbonden zijn met het werk- en onderzoeksveld en een bredere maatschappelijke context.

Welke rol hogescholen hierin spelen? Dat lees je in ons memorandum: opgebouwd rond vijf hefbomen, met concrete doelstellingen en acties.