Ga verder naar de inhoud

Beleidsdomeinen

De Vlaamse Hogescholenraad werkt rond verschillende thema's: onderwijsaanbod en -organisatie, onderzoek en innovatie, internationalisering, hogeschoolbeheer en -diensten en kunsten.

Deze thema’s zijn onderverdeeld in verschillende beleidsdomeinen waarbij elk beleidsdomein zijn eigen werkgroep heeft. De werkgroepen zijn gelijkend opgesteld. Ze verzamelen de verschillende thematische directeurs van de 13 hogescholen en hebben ook vaak nog een medewerkers van kabinetten of andere overheidsinstanties aan boord. Op die manier wordt de expertise van de verschillende partners verzameld en ingezet om tot onderbouwde voorstellen te komen. De werkgroepen komen op regelmatige basis samen om adviezen en standpunten uit te werken die ze voorleggen aan de raad van bestuur. Deze neemt uiteindelijk een beslissing en legt het uitgewerkte standpunt voor aan regionale en federale overheden en andere beslissingsnemers.

De verschillende thema's:

Onderzoeksbeleid

Kunstenbeleid

Internationaliseringsbeleid