Ga verder naar de inhoud

Werkgroep onderwijsbeleid

Een relevant, transparant en kwaliteitsvol onderwijsaanbod uitbouwen waardoor studenten zich optimaal ontplooien, ook in het werkveld en de samenleving.

Het beste onderwijsaanbod creëren. Dat prijkt in grote letters op de agenda van de 13 onderwijsdirecteurs van de Vlaamse hogescholen. Deze werkgroep buigt zich maandelijks over uiteenlopende onderwijsthema’s zoals:

  • oriëntering, instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in de hogescholen
  • duaal leren en werkplekleren
  • studievooruitgang en -efficiëntie
  • leren en toetsen op afstand en hybride
  • flexibele opleidingstrajecten

De werkgroep stemt af met verschillende spelers uit het onderwijsveld zoals de studenten, de universiteiten, het secundair onderwijs, middenveldorganisatien, de Vlaamse overheid en Europese partners.

De onderwijsexperten hebben regelmatig overleg en formuleren gezamenlijke beleidsvoorstellen, standpunten en adviezen over het hogeronderwijsbeleid. Een van de pluimen op hun hoed is de paper over duaal leren / werkplekleren. Hierin staan concrete voorstellen voor meer verbinding tussen werkveld en onderwijs.

De leden delen hun kennis over de hogescholen heen: van lessons learned tot best practices. Naast een beleidsadviseur van de Vlaamse Hogescholenraad, zit er in de werkgroep ook een stafmedewerker van het departement Onderwijs en Vorming.

Een transparant en relevant aanbod uitbouwen waardoor studenten zich optimaal ontplooien, ook in het werkveld en de samenleving."