Ga verder naar de inhoud

Werkgroep lerarenopleiding

Elke maand komen de dertien hoofden van de lerarenopleidingen aan de Vlaamse hogescholen samen in deze werkgroep. Ze delen er hun mening, kennis en expertise over maatschappelijk relevante thema’s die leerkrachten (in opleiding) aangaan. Dit zowel voor kleuteronderwijs, lager als secundair onderwijs.

Deze onderwerpen liggen onder meer op tafel:

  • Verplichte instaptoets
    • Bindend maken voor de lerarenopleiding?
    • Veralgemenen voor alle bacheloropleidingen?
  • Inschrijvingscijfers versus lerarentekort en competenties
  • Afstands(praktijk)onderwijs
  • Klasmanagement en -diversiteit
  • Belang van talen

De hogescholen mikken op een duidelijk doel: sterke leraren voor een excellent onderwijs. Ze formuleren gezamenlijke standpunten door open, geëngageerd en zelfkritisch samen te werken − ook met andere partijen zoals het kabinet van de minister van Onderwijs, de VDAB en het Vlaams Talenplatform.

Meer dan problemen, kijken we naar oplossingen voor de toekomst.