Ga verder naar de inhoud

Stuurgroep learning outcomes

Learning outcomes of domeinspecifieke leerresultaten (DLR) zijn doelstellingen die garant staan voor de opleidingskwaliteit. En voor de uniformiteit van gelijkaardige opleidingen over verschillende instellingen heen (bachelor en master).

Start er een nieuwe opleiding? Dan bepalen de betrokken instellingen samen een set van tien tot vijftien DLR. Die omschrijven wat studenten moeten kennen en kunnen als ze slagen voor een leertraject. Ze vormen de kern van de opleiding.

Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan die leerresultaten. Zo moeten ze bijvoorbeeld concreet en meetbaar zijn.

Eens de instellingen het eens zijn over de leerresultaten, moet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ze nog valideren. Daarna is elke instelling vrij om de gezamenlijke DLR specifiek in te vullen vanuit haar sterktes en kenmerken.

De stuurgroep helpt om informatie en feedback bij de juiste partijen te krijgen. Co├Ârdineert de aanmaak van de DLR. En geeft advies op bestuursniveau, bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). Dit alles gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)..

De stuurgroep co├Ârdineert de aanmaak van de DLR. En geeft advies op bestuursniveau.