Ga verder naar de inhoud

De werkgroep financieringsbeleid brengt maandelijks de financieel directeurs van de Vlaamse hogescholen samen. Ze wisselen binnen hun vakgebied ervaringen uit en delen expertise en succesverhalen, maar ze werken ook proactief en buigen zich over onderwerpen die zich in de toekomst zullen aandienen.

Deze werkgroep let op de centen van de hogescholen en volgt hiervoor het budgettair en financieringsbeleid van de overheid op de voet. De groep heeft ook uitgebreid contact met alle andere werkgroepen. Voldoende financiële ruimte heeft immers implicaties op de gehele werking van een hogeschool.

De complexe rekenmotor waarmee de financiële enveloppe voor de hogescholen wordt berekend opvolgen, vergt technische expertise. De kracht van het overleg in deze schuilt deels in de aanwezigheid en deelname van een expert van het departement onderwijs en vorming en een expert van de administratie Hoger Onderwijs (AHOVOKS) in de werkgroep.

De werkgroep communiceert haar adviezen aan de raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad en timmert op die manier een stukje mee aan het beleid.

Voldoende budget om kwaliteit te kunnen blijven garanderen en financiële stabiliteit te creëren; dat staat hoog op onze agenda."