Ga verder naar de inhoud

De werkgroep personeelsbeleid zet maandelijks de personeelsdirecteurs van de Vlaamse hogescholen rond de vergadertafel. Zij delen hun expertise en succesverhalen om het HR-beleid binnen de hogescholen en de reglementaire overheidskaders te optimaliseren.

Deze werkgroep heeft ook een rechtstreekse lijn met het Vlaams Overleg Comité-Hoger Onderwijs (VOC-HO).

Deze werkgroep bereidt de eisen voor die de overheid bespreekt in het VOC-HO en volgt decreten en besluiten van de Vlaamse regering op. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ze zelf ook beleidsvoorstellen, discussieteksten en standpunten uitwerkt.

De werkgroep legt haar advies voor aan de raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad met één doel voor ogen: de verbetering van het personeelsbeleid aan de hogescholen, met een win-win voor personeel en hogeschool.

Werken aan een modern personeelsbeleid vraagt nauw overleg met de personeelsdirecteurs en de overheid."