Ga verder naar de inhoud

Werkgroep vroedkunde

Deze werkgroep is geboren om studenten vroedkunde de beste kansen te bieden.

Hoe? Door hogescholen, beleidsmakers en werkgevers te laten samenwerken. Door in overleg te gaan, op een onderbouwde manier. Door peer-to-peer-ervaringen en best practices te delen. En zo het verschil te maken.

Onderwerpen die zoal op tafel liggen:

  • Stageproblematiek: tekort aan bevallingen en onderzoeken
  • Attest van zorgkundige voor studenten vroedkunde: mogelijkheid om vakantiejob te doen in de zorg, net als studenten verpleegkunde
  • Reglementeringen van beroepstitels

De werkgroep bestaat uit de opleidingshoofden of directeurs van de hogescholen die vroedkunde aanbieden. Een beleidsmedewerker van de Vlaamse Hogescholenraad werkt mee als informatieverstrekker, katalysator en adviseur.

Deze werkgroep is geboren om studenten vroedkunde de beste kansen te bieden."