Ga verder naar de inhoud

De werkgroep studentenvoorzieningen buigt zich over de volgende werkvelden:

  • huisvesting
  • catering
  • sociale dienstverlening
  • psychologische en medische dienstverlening
  • mobiliteit
  • studentenwerking

Driemaandelijks zitten de diensthoofden studentenvoorziening van de 13 hogescholen en een afgevaardigde van de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) rond de tafel. Deze experts overleggen en wisselen informatie en ervaringen uit rond die werkvelden. Ze bekijken samen waar er verbeteringen of aanpassingen nodig zijn. Ze leggen dit beleidsvoorbereidend werk als advies voor aan de raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad om zo de weg te vinden naar de bevoegde instanties en in dialoog te gaan met de overheid.

Het welzijn van de studenten staat centraal in de werking van de studentenvoorzieningen.